V Национальный конгресс СКМП Делегаты ООН,pl

На 28 Сентябрь. w Jachrance odbył się V Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. W zjeździe uczestniczyło 79 z wybranych w kołach Stowarzyszenia 82 delegatów. Delegaci z całej Polski, głównie weterani działań poza granicami państwa, którzy służyli w misjach pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych reprezentowali wszystkie korpusy osobowe SZ. Od szeregowego po generała.
Ustępujący Zarządu Głównego SKMP ONZ zdał sprawozdanie z kończącej się czteroletniej kadencji. Delegaci po wysłuchaniu sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej i merytorycznej dyskusji udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium. Po długiej czasem burzliwej, ale bardzo rzeczowej dyskusji Zjazd przyjął „Program i główne kierunki działalności Stowarzyszenia na lata 2020 – 2023” oraz wybrał na czteroletnią kadencję nowe Władze Naczelne Stowarzyszenia. Na pierwszym posiedzeniu Nowy Zarząd Główny Stowarzyszenia wybrał Prezydium a na prezesa Kol. Д-р Станислав Возняк (поколения. бриг. й. spocz.).
Delegaci z całego serca dziękują Jego Ekscelencji Biskupowi Polowemu Wojska Polskiego gen. бриг. доктор. Józefowi Guzdkowi za przesłanie, które skierował do Zjazdu.


Эта запись была размещена в Новости и отмеченных , , . Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты.