V e Congrès national des délégués SKMP des Nations Unies,pl

Sur 28 Septembre. w Jachrance odbył się V Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. W zjeździe uczestniczyło 79 z wybranych w kołach Stowarzyszenia 82 delegatów. Delegaci z całej Polski, głównie weterani działań poza granicami państwa, którzy służyli w misjach pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych reprezentowali wszystkie korpusy osobowe SZ. Od szeregowego po generała.
Ustępujący Zarządu Głównego SKMP ONZ zdał sprawozdanie z kończącej się czteroletniej kadencji. Delegaci po wysłuchaniu sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej i merytorycznej dyskusji udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium. Po długiej czasem burzliwej, ale bardzo rzeczowej dyskusji Zjazd przyjął „Program i główne kierunki działalności Stowarzyszenia na lata 2020 – 2023” oraz wybrał na czteroletnią kadencję nowe Władze Naczelne Stowarzyszenia. Na pierwszym posiedzeniu Nowy Zarząd Główny Stowarzyszenia wybrał Prezydium a na prezesa Kol. Dr Stanislaw Wozniak (gen. BRICK. le st. spocz.).
Delegaci z całego serca dziękują Jego Ekscelencji Biskupowi Polowemu Wojska Polskiego gen. BRICK. dr. Józefowi Guzdkowi za przesłanie, które skierował do Zjazdu.


Cette entrée a été publiée dans Nouvelles et marqué , , . Bookmark l' permalien.

Les commentaires sont fermés.