V National Congress of SKMP Delegates of the United Nations,pl

On 28 September. the 5th National Congress of Delegates of the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions took place in Jachranka,,pl,He participated in the congress,,pl,from those selected in the Association's circles,,pl,delegates,,pl,Delegates from all over Poland,,pl,mainly veterans of activities outside the country,,pl,who served in peacekeeping missions,,pl,stabilization and humanitarian representatives of all SZ personnel corps,,pl,From private to general,,pl. W zjeździe uczestniczyło 79 z wybranych w kołach Stowarzyszenia 82 delegatów. Delegaci z całej Polski, głównie weterani działań poza granicami państwa, którzy służyli w misjach pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych reprezentowali wszystkie korpusy osobowe SZ. Od szeregowego po generała.
The outgoing SKMP Central Board has reported on the end of the four-year term,,pl,Delegates after hearing the report of the Main Audit Commission and substantive discussion granted discharge to the outgoing Board,,pl,After a long stormy time,,pl,but very substantive discussion The Congress adopted the "Program and main directions of the Association's activities for years,,pl,- 2023 "and elected the new General Authority of the Association for a four-year term,,pl,At the first meeting, the New Main Board of the Association elected the Presidium and the President of the Col,,pl,buried.,,pl,Delegates wholeheartedly thank His Excellency the Field Bishop of the Polish Army, gen,,pl,Józef Guzdek for the message,,pl. Delegaci po wysłuchaniu sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej i merytorycznej dyskusji udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium. Po długiej czasem burzliwej, ale bardzo rzeczowej dyskusji Zjazd przyjął „Program i główne kierunki działalności Stowarzyszenia na lata 2020 – 2023” oraz wybrał na czteroletnią kadencję nowe Władze Naczelne Stowarzyszenia. Na pierwszym posiedzeniu Nowy Zarząd Główny Stowarzyszenia wybrał Prezydium a na prezesa Kol. Dr. Stanislaw Wozniak (gen. brig. the st. spocz.).
Delegaci z całego serca dziękują Jego Ekscelencji Biskupowi Polowemu Wojska Polskiego gen. brig. dr. Józefowi Guzdkowi za przesłanie, which he directed to the Congress,pl.


This entry was posted in News and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.