Celebrations commemorating the transformation of the ZWZ in AK,pl

11 February. in Warsaw, celebrations took place,,pl,anniversary of transformation of the Union of Armed Struggle into the Home Army and,,pl,anniversary of the creation of the Diversion Direction of the Home Army Main Command,,pl 76. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową oraz 75. rocznicy utworzenia Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej.
The main part of the celebrations took place in front of the Monument of the Polish Underground State and the Home Army,,pl,The ceremony was attended by veterans of struggles for the Independence of the Republic of Poland, representatives of Polish state authorities,,pl,including, among others,,pl,Minister of Foreign Affairs Jacek Czaputowicz,,pl,representatives of civil and military uniformed services,,pl,school youth and residents of Warsaw,,pl,The commemorative letters of the Speaker of the Sejm of the Republic of Poland and the Minister of National Defense were read,,pl,In a short speech, he thanked the veterans of the head of the Office for Veterans and Victims of Opposition Jan Józef Kasprzyk,,pl,The ceremony at the monument of the Polish Underground State and the Home Army ended the appeal of remembrance,,pl. W uroczystościach uczestniczyli weterani walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciele polskich władz państwowych, w tym m.in. Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz, przedstawiciele cywilnych i wojskowych służb mundurowych, Scouts, młodzież szkolna i mieszkańcy Warszawy. Odczytano listy okolicznościowe marszałka Sejmu RP jak i Ministra Obrony Narodowej. W krótkim wystąpieniu podziękował weteranom szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.
Uroczystość przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej zakończył apel pamięci, salvo of honor and making wreaths,,pl,Then the participants took part in the ceremony of placing flowers in front of the monument of the first commander of the Home Army, Stefan Rowecki "Grot",,pl,Flower buds from the Union of Veterans of the Republic of Poland and Former Political Prisoners were submitted by the President of the Main Board, Col. dr hab,,pl,Ryszard Sobierajski assisted by Secretary General Waldemar Wojtan and Waldemar Baranowski as a member of the General Board of the UN SKMP,,pl. Następnie uczestnicy wzięli udział w ceremonii złożenia kwiatów przed pomnikiem pierwszego dowódcy Armii Krajowej Stefana Roweckiego „Grota”.
Wiązanki kwiatów od Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych złożyli prezes Zarządu Głównego płk dr hab. Ryszard Sobierajski w asyście sekretarza generalnego Waldemara Wojtana oraz Waldemara Baranowskiego członka Zarządu Głównego SKMP ONZ.

This entry was posted in News and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.