Funeral ceremonies Col.,,pl,Ryszard Sobierajski,,pl. dr. hab. Ryszarda Sobierajskiego

On 14 July. there was a funeral of the President of the Main Board of the Union of Veterans of the Republic of Poland and Former Political Prisoners,,pl,vice chairman of the Council of Veterans at the Head of the Office for,,pl,Veterans and Victims of Victim Colonel dr,,pl,A well-deserved lecturer at the Technical School of the Armored Army in Giżycko,,pl,Officer's School of Communications in Zegrze,,pl,Academy of the General Staff of the Polish Army and the National Defense University,,pl,years - our colleague st,,pl,Dobrosław SZCZEŚNIK,,pl,in the Church of Saint George at ul,,pl,Paderewski,,pl,in Zielonka,,pl,then a burial will take place at the nearby parish cemetery,,pl, wiceprzewodniczącego Rady Kombatantów przy Szefie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych płk dr. hab. Ryszarda Sobierajskiego. Wielce zasłużonego wykładowcy Technicznej Szkoły Wojsk Pancernych w Giżycku, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, Akademii Sztabu Generalnego WP i Akademii Obrony Narodowej.
Many members of the ZKRPiBWP from all over Poland participated in the funeral ceremonies, as well as representatives of various veterans and veterans with banners, including members of the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions from Warsaw Circles.,,pl,In the funeral Mass celebrated in the church dedicated to the Blessed Virgin Mary, Mother of Mercy in Warsaw took part,,pl,Veterans and Victims of Oppression Minister Jan Józef Kasprzyk,,pl,After the mass, the participants went to the Parish Cemetery in Rembertów where a burial took place in the family grave,,pl. W Mszy Świętej żałobnej odprawionej w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Warszawie wzięli udział m.in. szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan minister Jan Józef Kasprzyk. Po mszy uczestnicy udali się na Cmentarz Parafialny do Rembertowa gdzie odbył się pochówek w grobie rodzinnym.

This entry was posted in News and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.