Uroczyste zebranie członków Koła Nr 16 Des Nations Unies SKMP

14 Décembre 2016 r. tenue à Varsovie, au siège de l'Association des anciens combattants polonais et anciens prisonniers politiques membres du Cercle No. de réunion 16 Maintien de la paix de l'Association des anciens combattants de l'Organisation des Nations Unies. Réunion présidée par le Président de Roues Col.. Janusz Gorecki.
W zebrani poza członkami Koła uczestniczyli zaproszeni: Président du Conseil du gène Nations Unies SKMP. Dr Stanislaw Wozniak, dyrektor Centrum Weterana ppłk Leszek Stępień, burmistrz Lądka Zdroju Roman Kaczmarczyk, zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Krzysztof Skolimowski, uczestnik Misji Pokojowych ONZ z-ca attache obrony Ambasady Kanady w Warszawie ppłk Michael Dominic Bernardo.
Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych ostatnio członków Koła: Bras. Józefa Nowaka i Kol. Jerzego Reczkowicza.
Podczas zebrania omówiono wytyczne przyjęte przez Zarząd Główny SKMP ONZ na ostatnim posiedzeniu i wynikające z nich zadania dla Koła i członków Stowarzyszenia.
Na wniosek Koła Zarząd Główny nadał tytuł członka Honorowego Stowarzyszenia Kol. Ignacemu Einhorn, który jest prezesem zarządu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, prezesem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Secura” w Polanicy-Zdroju, prezesem Fundacji „Pro Sciente, Pro Arte”, członkiem prezydium Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz członkiem zarządu Lubuskiej Fundacji Judaica.
Wieloletnim członkom i aktywnym działaczom Koła zostały wręczone dyplomy jubileuszowe. Na członka Stowarzyszenia przyjęto płk. rez. Dariusza Zawilińskiego.
W części świątecznej spotkania członkowie Koła i zaproszeni goście tradycyjnie dzielili się Opłatkiem i złożyli sobie życzenia w związku ze Świętami Bożego Narodzenia, szczególne życzenia Świąteczno-Noworoczne weteranom złożył prezes ZG SKMP gen. Wozniak.

Cette entrée a été publiée dans Nouvelles et marqué , , , , . Bookmark l' permalien.

Les commentaires sont fermés.