Tag Archives: ZKRPiBWP

In Szczecin, cooperation was discussed,pl

On 14 March vice-president of the Main Board of SKMP ONZ Kol,,pl,and treasurer of ZG Kol,,pl,Krzysztof Adamczyk accompanied the President of the Main Board of the Union of Veterans of the Republic of Poland and Former Political Prisoners,,pl,Ryszard Sobierajski in a meeting with the Management Board of Szczecińskiego Koła nr,,pl,The board of the wheel familiarized members of the Main Board of the Union of Veterans of the Republic of Poland and Former Political Prisoners with the main directions of the Association's activity and tasks resulting from the work plan of the Circle for the year,,pl,in the headquarters of the Main Board of the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions vice president of the World Veterans Federation,,pl,chairman of SKMP ONZ Kol,,pl. Waldemar Wojtan, oraz skarbnik ZG Kol. Krzysztof Adamczyk towarzyszyli Panu prezesowi Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Colonel. dr. hab. Ryszardowi Sobierajskiemu w spotkaniu ze Zarządem SzczecińskiegoContinue reading

Posted in News | Tagged , , , , | Comments Off on In Szczecin, cooperation was discussed,pl

Celebrations commemorating the transformation of the ZWZ in AK,pl

11 February. in Warsaw, celebrations took place,,pl,anniversary of transformation of the Union of Armed Struggle into the Home Army and,,pl,anniversary of the creation of the Diversion Direction of the Home Army Main Command,,pl 76. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową oraz 75. rocznicy utworzenia Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej.

Posted in News | Tagged , , , , | Comments Off on Celebrations commemorating the transformation of the ZWZ in AK,pl

Meeting of the Board of the United Nations SKMP

14 October 2017 r., w siedzibie Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie, a meeting of the Board of the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions. W posiedzeniu poza członkami Zarządu Głównego uczestniczył przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, pełnomocnicy Zarządu … Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , | Comments Off on Meeting of the Board of the United Nations SKMP

Col. funeral,,pl,Stefan Braces,,pl,Meeting veterans in Opole Gogolin,,pl. Stefana Szelki

13 October. w Opolu odbył się pogrzeb prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk. Stefana Szelki. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w domu pogrzebowym na cmentarzu w Opolu-Półwsi. Następnie kondukt pogrzebowy na czele z kompanią honorowąContinue reading

Posted in News | Tagged , , , , | Comments Off on Col. funeral,,pl,Stefan Braces,,pl,Meeting veterans in Opole Gogolin,,pl. Stefana Szelki

feast Grenadiers,pl

14 June 2017 year, in 77. Anniversary of Polish,,pl,Grenadier Division for the war against the Wehrmacht during the French campaign,,pl,the monument to the memory of sixteen thousand heroes led by Gen.,,pl,Bronislaw Spirit held a ceremony in honor of the fallen and deceased soldiers of the division,,pl,The monument is located at the intersection of Al,,pl,US and st,,pl,Grenadier Grochow,,pl,Commemorates all Polish grenadiers,,pl,including those,,pl,who in the name of slogans "For our freedom and yours" in shed,,pl,blood in defense of the French Alsace and Lorraine,,pl,The most famous fight of the division was a two-day Battle of Lagarde in June,,pl,Poles inflicted significant losses the German units,,pl 1. Dywizji Grenadierów do wojny przeciwko Wehrmachtowi w trakcie kampanii francuskiej 1940 year, pod pomnikiem pamięci szesnastu tysięcy bohaterów dowodzonych przez gen. Bronislaw Spirit held a ceremony in honor of the dead and,,pl,and in particular the payment of contributions by UdsKiOR,,pl,route march led Tract,,pl,which are,,pl,in the intention of the soldiers peacekeepers,,pl … Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , | Comments Off on feast Grenadiers,pl