Tag Archives: Board of the United Nations SKMP

Weterani w szkole w Oleśnie

On 25.10.2019 r. z młodzieżą Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie spotkali się opolscy weterani misji poza granicami państwa. Invited by management,,pl,a member of the UN Board of the SKMP participated in the meeting,,pl,in Opole Colonel,,pl,on the day of the United Nations on the occasion of the 20th anniversary of the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions, a National Scientific Conference was held at the Central Military Library in Warsaw,,pl,The conference was organized by the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions,,pl,Central Military Library,,pl,Marshal Józef Piłsudski and the College of Euroregional Economy named after,,pl,Alcide De Gasperi in Józefów,,pl, w spotkaniu uczestniczyli członek ZG SKMP ONZ, President Circle No. 25 in Opole … Continue reading

Posted in News | Tagged , , , | Comments Off on Weterani w szkole w Oleśnie

Konferencja Naukowa pt. „Polska w misjach i operacjach pokojowych”

24 October. w dniu Narodów Zjednoczonych z okazji 20-rocznicy działalności Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Polska w misjach i operacjach pokojowych”. Organizatorami Konferencji było Stowarzyszenie Kombatantów MisjiContinue reading

Posted in News | Tagged , , , , , | Comments Off on Konferencja Naukowa pt. „Polska w misjach i operacjach pokojowych”

V National Congress of SKMP Delegates of the United Nations,pl

On 28 September. the 5th National Congress of Delegates of the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions took place in Jachranka,,pl,He participated in the congress,,pl,from those selected in the Association's circles,,pl,delegates,,pl,Delegates from all over Poland,,pl,mainly veterans of activities outside the country,,pl,who served in peacekeeping missions,,pl,stabilization and humanitarian representatives of all SZ personnel corps,,pl,From private to general,,pl. W zjeździe uczestniczyło 79 z wybranych w kołach Stowarzyszenia 82 delegatów. Delegaci z całej Polski, głównie weterani działań poza granicami państwa, who … Continue reading

Posted in News | Tagged , , | Comments Off on V National Congress of SKMP Delegates of the United Nations,pl

Warszawskie obchody Dnia Weterana

29 May this year. w Międzynarodowym Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Veteran's Day of Activities Outside the State Borders,,pl,members The Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions from the Warsaw Circles paid homage dead and fallen colleagues,,pl,on the territory of the Museum of the Polish Army delegation she laid a wreath in front of the obelisk "In tribute to the soldiers of the Polish Army killed in peacekeeping missions,,pl,of which there are urns with earth from all places where they died on missions Polish soldiers,,pl, członkowie Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z Kół warszawskich oddali hołd zmarłym i poległym kolegom. The hours. 1000 na terenie Muzeum WP delegacja złożyła … Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , , | Comments Off on Warszawskie obchody Dnia Weterana

The veterans celebrated the victory,pl

On 8 maja br., w 74-rocznicę podpisania aktu bezwarunkowej kapitulacji przez nazistowskie Niemcy, przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbyła się uroczystość patriotyczna, whose aim was to celebrate the victory of many years ago and to honor the memory,,pl,year and,,pl … Continue reading

Posted in News | Tagged , | Comments Off on The veterans celebrated the victory,pl