Tag Archives: Szczecin

In Szczecin, cooperation was discussed,pl

On 14 March vice-president of the Main Board of SKMP ONZ Kol,,pl,and treasurer of ZG Kol,,pl,Krzysztof Adamczyk accompanied the President of the Main Board of the Union of Veterans of the Republic of Poland and Former Political Prisoners,,pl,Ryszard Sobierajski in a meeting with the Management Board of Szczecińskiego Koła nr,,pl,The board of the wheel familiarized members of the Main Board of the Union of Veterans of the Republic of Poland and Former Political Prisoners with the main directions of the Association's activity and tasks resulting from the work plan of the Circle for the year,,pl,in the headquarters of the Main Board of the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions vice president of the World Veterans Federation,,pl,chairman of SKMP ONZ Kol,,pl. Waldemar Wojtan, oraz skarbnik ZG Kol. Krzysztof Adamczyk towarzyszyli Panu prezesowi Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Colonel. dr. hab. Ryszardowi Sobierajskiemu w spotkaniu ze Zarządem Szczecińskiego … Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , | Comments Off on In Szczecin, cooperation was discussed,pl

72. anniversary of the crossing of the Oder,pl

On 29.04.2017 r. na Siekierkowskim Cmentarzu Wojennym Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego, który znajduje się w Starych Łysogórkach (Zachodniopomorskie), na wzgórzu schodzącym w kierunku rozlewiska rzeki odbyły się obchody 72. rocznicy forsowania Odry.

Posted in News | Tagged , , , , | Comments Off on 72. anniversary of the crossing of the Oder,pl

Scientific Conference at the University of Szczecin

On 17-18 October. held in Szczecin International Scientific Conference: Logistics Management Crisis (History-Present-Future). The honorary patronage over the conference took West Pomeranian province governor Martin Zydorowicz, Mayor of the City of Szczecin Piotr Krzystek and Speaker of the West Pomeranian Province and Olgierd Geblewicz … Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , , | Comments Off on Scientific Conference at the University of Szczecin