Tag Archives: Święto Niepodległości

National Independence Day,pl

11 November. to celebrate,,pl,Anniversary of Poland regaining independence in all major cities patriotic celebrations were held with the participation of veterans of the members of the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions,,pl,Representatives of local governments and local authorities took part in these ceremonies,,pl,troops,,pl,National Tax Administration and Territorial Defense Forces and non-governmental organizations of veterans,,pl,veterans and former soldiers,,pl,Independence Day,,pl 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości we wszystkich większych miastach odbyły się uroczystości patriotyczne z udziałem weteranów członków Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. W ceremoniach tych brali udział przedstawiciele samorządów oraz władz terenowych, pododdziały wojska, … Continue reading

Posted in News | Tagged , , | Comments Off on National Independence Day,pl