Tag Archives: Peacekeeping Veterans Association of the United Nations

Weterani w szkole w Oleśnie

On 25.10.2019 r. z młodzieżą Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie spotkali się opolscy weterani misji poza granicami państwa. Invited by management,,pl,a member of the UN Board of the SKMP participated in the meeting,,pl,in Opole Colonel,,pl,on the day of the United Nations on the occasion of the 20th anniversary of the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions, a National Scientific Conference was held at the Central Military Library in Warsaw,,pl,The conference was organized by the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions,,pl,Central Military Library,,pl,Marshal Józef Piłsudski and the College of Euroregional Economy named after,,pl,Alcide De Gasperi in Józefów,,pl, w spotkaniu uczestniczyli członek ZG SKMP ONZ, President Circle No. 25 in Opole … Continue reading

Posted in News | Tagged , , , | Comments Off on Weterani w szkole w Oleśnie

Konferencja Naukowa pt. „Polska w misjach i operacjach pokojowych”

24 October. w dniu Narodów Zjednoczonych z okazji 20-rocznicy działalności Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Polska w misjach i operacjach pokojowych”. Organizatorami Konferencji było Stowarzyszenie Kombatantów MisjiContinue reading

Posted in News | Tagged , , , , , | Comments Off on Konferencja Naukowa pt. „Polska w misjach i operacjach pokojowych”

V National Congress of SKMP Delegates of the United Nations,pl

On 28 September. the 5th National Congress of Delegates of the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions took place in Jachranka,,pl,He participated in the congress,,pl,from those selected in the Association's circles,,pl,delegates,,pl,Delegates from all over Poland,,pl,mainly veterans of activities outside the country,,pl,who served in peacekeeping missions,,pl,stabilization and humanitarian representatives of all SZ personnel corps,,pl,From private to general,,pl. W zjeździe uczestniczyło 79 z wybranych w kołach Stowarzyszenia 82 delegatów. Delegaci z całej Polski, głównie weterani działań poza granicami państwa, who … Continue reading

Posted in News | Tagged , , | Comments Off on V National Congress of SKMP Delegates of the United Nations,pl

27. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Today began in Kielce,,pl,It presents the latest armament and military equipment from around the world,,pl,This year's MSPO is marked by the United States National Exhibition,,pl,The Strategic Partner of the fair is Polish Armaments Group,,pl,The exhibition took the Honorary Patronage of the President of the Republic of Poland Andrzej Duda,,pl,who announced a visit on the first day of the fair,,pl,At the fair presents its products over,,pl,companies from over,,pl,At the stands they are presented,,pl,helicopters,,pl,armored and rocket equipment,,pl,or explosives,,pl,Companies present modern communication technology,,pl,radio-electronic and optoelectronic equipment,,pl,and also food items,,pl,uniforms and medical supplies,,pl 27. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. W jego ramach prezentowane jest najnowsze uzbrojenie i sprzęt wojskowego z całego świata. Tegoroczne MSPO upływają pod znakiem Wystawy Narodowej Stanów Zjednoczonych. Partnerem Strategicznym targów jest Polska Grupa … Continue reading

Posted in News | Tagged , , , | Comments Off on 27. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

The end of the competition "HEROES ARE AMONG US",pl

14 June. w siedzibie Zarządu Głównego ZKRPiBWP w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie drugiej edycji konkursu „BOHATEROWIE SĄ WŚRÓD NAS”. The ceremony was attended: Pan kmdr dypl. Henryk KALINOWSKI – prezes Za­rządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych; … Continue reading

Posted in News | Tagged , , , | Comments Off on The end of the competition "HEROES ARE AMONG US",pl