Tag Archives: Poznan

Dzień Weterana w Poznaniu

On 29 May this year. Veteran's Day Activities Outside State – On the International Day of the UN Peacekeepers, Poznań veterans met at the Monument to Wielkopolska Insurgents,,pl,It was carried out in accordance with the military ceremonial with the participation of the honor division of the Land Forces Training Center,,pl,Crown Field Hetman Stefan Czarniecki and the Air Force Representative Orchestra,,pl,Representatives of local self-government took part in it,,pl,Marshal of the Wielkopolska Region and the Mayor of Poznań,,pl,representatives of the army and all other uniformed services as well as members of the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions and other organizations associating former soldiers,,pl,Veteran's Day,,pl. The ceremony was organized by Poznan Circle No. 20 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów … Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , | Comments Off on Dzień Weterana w Poznaniu

Veteran's Day celebrations in Poznan

On 27 May this year. w Poznaniu przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich odbyła się uroczystość z okazji obchodów „Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa”, „Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ”. The ceremony was organized by Poznan Circle No. 20 Association of Veterans of the Peace Missions of the Organization,,pl,The agreement provides for cooperation,,pl … Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , | Comments Off on Veteran's Day celebrations in Poznan

Porozumienie o współpracy z wielkopolskim biznesem

On 22 July. w poznańskim Oddziale Regionalnym Wojskowej Agencji Mieszkaniowej wiceprezes Zarządu Głównego SKMP ONZ Kol. Waldemar Wojtan podpisał „Porozumienie O Współpracy” Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Prywatnych im. Cyryla Ratajskiego. Porozumienie przewiduje współdziałanie … Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , , | Comments Off on Porozumienie o współpracy z wielkopolskim biznesem

Dzień Weterana w Poznaniu

On 28 May this year. w Poznaniu przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich odbyła się uroczystość z okazji obchodów „Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa”, „Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych” oraz 15. rocznicy powołania do życia Koła Nr 20 … Continue reading

Posted in News | Tagged , , | Comments Off on Dzień Weterana w Poznaniu

Meeting of the Board of the Association.

15 June. Warsaw hosted a meeting of the Board of the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions. Executive Board concluded the celebration of the International Day of United Nations Peacekeepers, Veterans Day Activities outside the country. Despite comments made by members of the Main Board at … Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Meeting of the Board of the Association.