Tag Archives: Scientific Conference

Ein ungewöhnlicher Besuch im Main Board,pl

Auf 23 Januar. w Zarządzie Głównym wizytę złożyło dwóch niecodziennych gości, kolegów członków stowarzyszenia, ludzi nauki. Profesora dr. hab. Dariusza Kozerawskiego z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr. Czesława Marcinkowskiego kierownik Zakładu Transgranicznych Zagrożeń Bezpieczeństwa RP wLesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , , | Comments Off auf Ein ungewöhnlicher Besuch im Main Board,pl

Wissenschaftliche Konferenz,,pl,"Polen in Friedensmissionen und Operationen",,pl. „Polska w misjach i operacjach pokojowych”

24 Oktober. w dniu Narodów Zjednoczonych z okazji 20-rocznicy działalności Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Polska w misjach i operacjach pokojowych”. Organizatorami Konferencji było Stowarzyszenie Kombatantów Misji … Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , , , , | Comments Off auf Wissenschaftliche Konferenz,,pl,"Polen in Friedensmissionen und Operationen",,pl. „Polska w misjach i operacjach pokojowych”

II Warszawski Przegląd Misji Pokojowych ONZ

28 Mai dieses Jahres. w przeddzień „Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ” na Uniwersytecie Warszawskim – w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich – odbyła się drugą edycję konferencji pt. „Warszawski Przegląd Misji Pokojowych ONZ”. Organizatorami Konferencji były Warszawski Instytut Badań nad Pokojem, … Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , , , , , | Comments Off auf II Warszawski Przegląd Misji Pokojowych ONZ

Kongress der Libanesen in Bydgoszcz,pl

Auf 21-22 April. in Bydgoszcz bei der Gelegenheit,,pl,Jahrestag der Einrichtung einer Friedensmission des UN-Sicherheitsrates im Libanon, UNIFIL, fand ein freundliches Treffen von Veteranen dieser Mission statt,,pl,In Warschau, im Konferenzraum der Union der Veteranen der Republik Polen und ehemaliger politischer Gefangener, fand eine Sitzung des Hauptvorstandes der Vereinigung der Veteranen der UN-Friedensmissionen statt,,pl,An der Sitzung nahmen neben den Mitgliedern des Hauptvorstandes Vertreter der Hauptberatungskommission und Vertreter des Hauptvorstandes teil,,pl,Die Teilnehmer hörten den Bericht über die Aktivitäten des Verbandsvorstands,,pl,Jahresabschluss für das Jahr,,pl,und Berichte der Hauptprüfungskommission,,pl 40 rocznicy ustanowienia przez Rade Bezpieczeństwa ONZ misji pokojowej w Libanie UNIFIL odbył się zjazd koleżeński weteranów uczestników tej misji.

Posted in Nachrichten | Tagged , , , , , | Comments Off auf Kongress der Libanesen in Bydgoszcz,pl

Warszawskie obchody Dnia Weterana

TRADITIONELL, Wie in jedem Jahr,, w dniu 29 Mai dieses Jahres. w warszawskim Muzeum Wojska Polskiego odbyła się uroczystość złożenia wieńca i wiązanek kwiatów pod obeliskiem „W hołdzie żołnierzom Wojska Polskiego poległym na misjach pokojowych, humanitarnych i stabilizacyjnych” nieopodal, którego znajdują sięLesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , , , , , | Comments Off auf Warszawskie obchody Dnia Weterana