Tag Archives: Kielce

Celebrating 78. anniversary of the outbreak of World War II

On 1 September in many Polish cities held celebrations,,pl,Germany's attack on Poland from the day,,pl,he began the largest and deadliest military conflict in history,,pl,In the ongoing six years of World War II participated,,pl,millions of people have lost their lives,,pl,And a tribute to the memory of the fallen and honor salvos were laying flowers and wreaths at military cemeteries Polish Army soldiers at the monument commemorating the sacrifice of the Polish nation in the fight for independence and the Republic of Poland in Warsaw at the Tomb of the Unknown Soldier,,pl 78. anniversary of the outbreak of World War II. Atak Niemiec na Polskę z dniu 1 September 1939 roku rozpoczął największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w historii. W trwającej sześć latContinue reading

Posted in News | Tagged , , , , , | Comments Off on Celebrating 78. anniversary of the outbreak of World War II

She picked up the ceremony in Kielce,pl

On 19 April., Marshal's Office in Kielce,,pl,a ceremonial awarding the title Honorary Member of the Association of Veteran of the United Nations,,pl,given to the resolution of the Board of the United Nations Ms. SKMP M.Sc.,,pl,Beacie Oczkowicz,,pl,Undersecretary of State in the Ministry of National Defense,,pl,Ms. Oczkowicz currently serves as director of the Office of Defense Affairs,,pl,Security and Information Protection of Świętokrzyskie Marshal's Office,,pl, dokonano uroczystego wręczenia tytułu Honorowy Członek Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych, nadanego uchwałą Zarządu Głównego SKMP ONZ Pani mgr inż. Beacie Oczkowicz, between 2012 – 2015 podsekretarzContinue reading

Posted in News | Tagged , , , | Comments Off on She picked up the ceremony in Kielce,pl

Kieleccy weterani przeprowadzili warsztaty patriotyczne

On 7 November 2016 year veteran of activities outside the country of Kielce Wheels No. 32 Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions met with the youth team of secondary schools in Nowiny. Colleagues Dariusz Stepien and Ryszard Walczak conducted with youth classes … Continue reading

Posted in News | Tagged , , | Comments Off on Kieleccy weterani przeprowadzili warsztaty patriotyczne

XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

On 6-9 września w Kielcach odbył się XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Kieleckie Targi zgromadziły 614 exhibitors from 30 countries. Na targach Polskę reprezentowało 320 przedsiębiorstw, w tym Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PZG). Na wystawie obejrzeć można było nowoczesne technologie, … Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Trzeci dzień na kieleckich Targach

Kolejny pracowity dzień na stoisku Stowarzyszenia Kombatantów w Misji Pokojowych ONZ na XXIII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Poza odwiedzinami gości specjalnych, o których już pisaliśmy stoisko licznie odwiedzali kolejni weterani członkowie i sympatycy stowarzyszenia. Today we hosted colleagues … Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , , , | Comments Off on Trzeci dzień na kieleckich Targach