Искренние соболезнования,pl

Naszemu koledze, przyjacielowi Sekretarzowi Generalnemu Zarządu Głównego SKMP ONZ Andrzejowi Jędrzejewskiemu składamy serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci żony Larysy.

Msza Święta Żałobna za spokój duszy żony Andrzeja, Larysy Jędrzejewskiej odprawiona zostanie w Kościele Św. Jozafata przy ul. Powązkowskiej 90 на 21.12.2017 г. o godzinie 11:15, po której nastąpi ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Главный совет
Ассоциация ветеранов по поддержанию мира Организации Объединенных Наций

Эта запись была размещена в Новости и отмеченных , , , . Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты.