Встреча ветеранов в Ополе Гоголина,pl

На 12 Октябрь. opolscy weterani spotkali się z młodzieżą Zespołu Szkół w Gogolinie. Było to kolejne spotkanie weteranów z opolskiego Koła nr 25 SKMP ONZ w realizowanym w bieżącym roku cyklu spotkań. Placówka oświatowa nie została wybrana przypadkowo, gdyż ma 2 Класс Единый, których uczniowie są najlepsi w województwie opolskim. Zdobywają również laury na arenie ogólnopolskiej, czego ostatnio najlepszym przykładem były sukcesy w zawodach strzeleckich, organizowanym przez Wojskową Akademię Techniczną. W spotkaniu z młodzieżą uczestniczyli – członek Zarządu Głównego SKMP ONZ, Президент колесах – Рука. Эдвард Лакомый сопровождал Кол,,pl,Станисава Гаа с колесами Ополе,,pl. Stanisława Gawła z opolskiego koła.
Spotkanie rozpoczął Kol. Łakomy przedstawiając krótki rys historyczny udziału Polaków w misjach poza granicami państwa. Jako ilustracja posłużyły plansze przedstawiające misje największe liczebnie oraz wykaz aktualnych misji, w których uczestniczą polscy żołnierze i pracownicy wojska. W kolejnej części referatu prezes Łakomy przedstawił swoje wspomnienia z misji pokojowej UNEF II w Egipcie, omówił jej cele oraz zadaniach realizowane przez polski kontyngent i samodzielną grupę „SUEZ’’, w której wtedy służył. W drugiej części referatu ilustrowanej prezentacją multimedialną omówił cele i zadania, jakie realizuje Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Namawiał młodzież do zapoznania się z osiągnięciami stowarzyszenia i opolskiego Koła przeglądając ich strony internetowe. Zachęcał młodzież z Gogolina do wzięcia udziału w uroczystościach z okazji „Dnia Weterana’’ w Opolu, podczas których młodzież uczestniczy w konkursach (tematycznym i plastycznym) oraz organizacji kolejnych spotkań z weteranami, a także do wyjazdu do Warszawy aby zwiedzić Centrum Weterana. Z kolei kol. Gaweł zaprezentował pamiątki z Iraku i Afganistanu, szeroko i barwnie mówiąc o kulturze, tradycjach i obyczajach tamtych społeczeństw. Uczestnicy spotkania żywo interesowali się eksponatami i zadawali szereg szczegółowych pytań.
Na zakończenie prezes Łakomy wręczył dyrektorowi szkoły Pani Violecie Zajączkowskiej pamiątkowy album z dedykacją. Prelegenci otrzymali drobne upominki wykonane przez uczniów szkoły a Pani Dyrektor zaprosiła weteranów na kolejne spotkanie.

Эта запись была размещена в Новости и отмеченных , , , , , . Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты.