Spotkanie opolskich weteranów w Gogolinie

En 12 Octubre. opolscy weterani spotkali się z młodzieżą Zespołu Szkół w Gogolinie. Było to kolejne spotkanie weteranów z opolskiego Koła nr 25 SKMP ONZ w realizowanym w bieżącym roku cyklu spotkań. Placówka oświatowa nie została wybrana przypadkowo, gdyż ma 2 Uniforme Clase, których uczniowie są najlepsi w województwie opolskim. Zdobywają również laury na arenie ogólnopolskiej, czego ostatnio najlepszym przykładem były sukcesy w zawodach strzeleckich, organizowanym przez Wojskową Akademię Techniczną. W spotkaniu z młodzieżą uczestniczyli – członek Zarządu Głównego SKMP ONZ, prezes Koła – Brazo. Edward Łakomy acompañado Col.,,pl,Stanisława Gawła con ruedas Opole,,pl,Septiembre, en muchas ciudades de Polonia llevó a cabo celebraciones,,pl,ataque de Alemania a Polonia a partir del día,,pl,comenzó la mayor y más mortífero conflicto militar en la historia,,pl,En el curso de seis años de la Segunda Guerra Mundial participó,,pl,millones de personas han perdido la vida,,pl,Y un tributo a la memoria de las salvas caídos y el honor fueron dejando flores y coronas de flores en los cementerios militares soldados del ejército polaco en el monumento que conmemora el sacrificio de la nación polaca en la lucha por la independencia y la República de Polonia en Varsovia en la Tumba del Soldado Desconocido,,pl. Stanisława Gawła z opolskiego koła.
La reunión comenzó con Kol.,,pl,Łakomy presentando un breve resumen histórico de la participación de los polacos en misiones en el extranjero,,pl,Como ilustración, se muestran tablas que muestran los números más grandes y una lista de las misiones actuales.,,pl,En el que participan soldados polacos y empleados del ejército.,,pl,En la siguiente parte del documento, el presidente Łakoma presentó sus memorias de la misión de paz UNEF II en Egipto.,,pl,discutió sus objetivos y tareas implementadas por el contingente polaco y el grupo independiente "SUEZ",,pl,en que sirvió entonces,,pl,En la segunda parte del documento ilustrado con una presentación multimedia, discutió objetivos y tareas,,pl,que lleva a cabo la Asociación de Veteranos de las Misiones de Mantenimiento de la Paz de la ONU,,pl. Łakomy przedstawiając krótki rys historyczny udziału Polaków w misjach poza granicami państwa. Jako ilustracja posłużyły plansze przedstawiające misje największe liczebnie oraz wykaz aktualnych misji, w których uczestniczą polscy żołnierze i pracownicy wojska. W kolejnej części referatu prezes Łakomy przedstawił swoje wspomnienia z misji pokojowej UNEF II w Egipcie, omówił jej cele oraz zadaniach realizowane przez polski kontyngent i samodzielną grupę „SUEZ’’, w której wtedy służył. W drugiej części referatu ilustrowanej prezentacją multimedialną omówił cele i zadania, jakie realizuje Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Instó a los jóvenes a familiarizarse con los logros de la Asociación y el Círculo Opole a través de sus sitios web,,pl,Animó a los jóvenes de Gogolin a participar en las celebraciones del "Día de los Veteranos" en Opole.,,pl,Durante el cual los jóvenes participan en competiciones.,,pl,tematico y plastico,,pl,y organización de reuniones posteriores con veteranos.,,pl,y también ir a Varsovia para visitar el Centro de Veteranos.,,pl,A su vez, col,,pl,Gaweł presentó recuerdos de Irak y Afganistán,,pl,Amplia y colorida sobre la cultura.,,pl,Tradiciones y costumbres de esas sociedades.,,pl,Los participantes de la reunión se interesaron en las exposiciones y formularon varias preguntas detalladas.,,pl. Zachęcał młodzież z Gogolina do wzięcia udziału w uroczystościach z okazji „Dnia Weterana’’ w Opolu, podczas których młodzież uczestniczy w konkursach (tematycznym i plastycznym) oraz organizacji kolejnych spotkań z weteranami, a także do wyjazdu do Warszawy aby zwiedzić Centrum Weterana. Z kolei kol. Gaweł zaprezentował pamiątki z Iraku i Afganistanu, szeroko i barwnie mówiąc o kulturze, tradycjach i obyczajach tamtych społeczeństw. Uczestnicy spotkania żywo interesowali się eksponatami i zadawali szereg szczegółowych pytań.
Al final, el presidente de Łakoma le entregó a la directora de la escuela, Violeta Zajączkowska, un álbum conmemorativo con una dedicación.,,pl,Los oradores recibieron pequeños regalos hechos por los estudiantes de la escuela y el director invitó a los veteranos a la próxima reunión,,pl. Prelegenci otrzymali drobne upominki wykonane przez uczniów szkoły a Pani Dyrektor zaprosiła weteranów na kolejne spotkanie.

Esta entrada fue publicada en Noticias y etiquetado , , , , , . Guarda el permalink.

Los comentarios están cerrados.