Incontro di Natale nel Circolo di Varsavia n,pl 7

Su 18 Dicembre 2019 odbyło się zebranie członków Koła nr 7 (Varsavia Praga) Stowarzy­szenia Kombatantów Misji pokojowych ONZ. Zebraniu przewodniczył prezes Koła kol. Ryszard Gard. Podczas zebrania oprócz podsumowania roku i przedstawienia planów na rok przyszły, do Stowarzyszenia przyjęto dwóch weteranów misji na Wzgórzach Golan, Jugosławii i Afgani­stanie.
Członek Koła, wiceprezes Zarządu Głównego SKMPONZ Kol. Waldemar Wojtan ude­korował kilku zasłużonych weteranów medalami okolicznościowymi a nowym wrę­czył legitymacje członkowskie. Podczas dyskusji członkowie władz centralnych Związku poinformowali kole­gów o pracach Zarządu Głównego i głównej Komisji Rewizyjnej po wrześniowym Zjeździe Stowarzyszenia. Na zakończenie Zebrania prezes Gardy złożył wszystkim najlepsze życzenia świąteczne w imieniu własnym oraz prezesa Za­rządu Głównego Kol. Stanislaw Wozniak.
W drugiej okolicznościowej części zebrania weterani składali sobie życzenia, podzielili się opłatkiem a na stoły wjechał wigilijne potrawy. Zarząd Koła dziękuje wszystkim za wspaniałą świąteczną atmosferę i obecność.

Questa voce è stata pubblicata in Notizie e contrassegnati , , , , . Contrassegna il permalink.

I commenti sono chiusi.