Col. Dr. Jerzy Tomasz Limanowski,,pl,Col. Zbigniew BEDNARSKI,,pl

SP płk LimanowskiCon profunda tristeza anunciamos, que en 4 marca 2016 roku na wieczną wartę odszedł nasz Kolega płk w st. enterrado. dr inż. Jerzy Tomasz Limanowski prezes Koła Nr 47 w Akademii Obrony Narodowej. Vivió 66 año.
Większość aktywności zawodowej związał ze służbą pełnioną w różnych jednostkach Wojska Polskiego w stopniu od szeregowego do pułkownika. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu – promocja 1971 año. Entre 1971-79 służył na różnych stanowiskach dowódczo-sztabowych w jednostkach rozpoznania Warszawskiego Okręgu Wojskowego. En 1981 roku ukończył Akademię Sztabu Generalnego WP, w której następnie rozpoczął pracę dydaktyczno-naukową.
En 1989 roku uzyskał stopień doktora nauk wojskowych w zakresie sztuki wojskowej, specjalność taktyka. Kierował Zakładem Misji Pokojowych na Wydziale Wojsk Lądowych ASG.
31 Agosto 2002 año – cuando 35 latach zakończył zawodową służbę wojskową.
Entre 2011-2013 – adiunkt w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademia Obrony Narodowej a od 1 Julio 2013 roku – adiunkt-kierownik Zakładu Podstaw Bezpieczeństwa Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN.
Wielokrotny uczestnik Misji pokojowych:
1977 – UNEF II Egipt;
1992-1993 – UNPROFOR b. Yugoslavia;
1995-1996 – UNIKOM Kuwejt;
1999-2000 – MONUC Kongo;
2002 – misja OBWE Macedonia.
Społecznik, aktywny członek Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, członek Zarządu Głównego, Presidente del Círculo No. 47 w Akademii Obrony Narodowej. Żegnamy z głębokim żalem i smutkiem oficera, przyjaciela i kolegę, którego cechowała bezinteresowna i spontaniczna chęć niesienia pomocy każdemu, kto jej potrzebował.
Cześć Jego pamięci!