Przysięga wojskowa Podhalańczyków

 

On 10 February 2017 na placu apelowym w koszarach 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich, 172 elewów odbywający szkolenie przygotowawcze w trzech jednostkach podhalańczyków, uroczyście złożyło przysięgę na sztandar. Przysięgę złożyli elewi odbywający szkolenie przygotowawcze w trzech jednostkach podhalańczyków – 1 Batalionie Strzelców Podhalańskich i 21 Batalionie Dowodzenia w Rzeszowie oraz 5 Batalionie Strzelców Podhalańskich w Przemyślu.
The ceremony began commanders report filed,,pl,Riflemen Brigade Colonel Col.,,pl,Jarosławowi Mokrzyckiemu,,ha,who welcomed the guests and the families of soldiers,,pl,The ceremony was attended by representatives of the local authorities,,pl,commanders of military units and institutions of the region,,pl,youth and citizens of Rzeszow,,pl,but mainly families and loved ones cadets making the vow,,pl,In the course of pulling the state flag on the mast elewi loudly sang the national anthem,,pl,The climax of the ceremony was the military oath,,pl,Before chic stood standard-bearer of the banner,,pl 21 Brygady Strzelców Podhalańskich pułkownikowi dypl. Jarosławowi Mokrzyckiemu, który powitał zaproszonych gości oraz rodziny żołnierzy. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, dowódcy jednostek wojskowych i instytucji z regionu, młodzież oraz mieszkańcy Rzeszowa, ale przede wszystkim rodziny i bliscy elewów składających ślubowanie. W trakcie wciągania flagi państwowej na maszt elewi donośnie odśpiewali hymn państwowy. Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie przysięgi wojskowej. Przed szykiem stanął poczet sztandarowy ze sztandarem 21 Riflemen Brigade, and directly in front of the four cadets honored the oath of banner,,pl,Rota oath elewi words repeated by Colonel Mokrzycki,,pl,With an elewi and their parents received from the hands of the brigade commander congratulations and thanks,,pl,At the ceremony the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions represented Member of the Board,,pl,President of Yaroslavl wheel No.,,pl,Zbigniew Broś and Maj Adam Szewerniak,,pl,The celebrations were accompanied by demonstrations of military equipment and military traditional refreshments - pea soup,,pl,While,,pl,just before the parade soldiers,,pl,bsp presented a dynamic show of flipping hostage,,pl. Słowa roty przysięgi elewi powtarzali za pułkownikiem Mokrzyckim. Wyróżniający się elewi oraz ich rodzice odebrali także z rąk dowódcy brygady listy gratulacyjne i podziękowania. Na uroczystości Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ reprezentował członek Zarządu Głównego, prezes jarosławskiego koła nr 3 Arm. Zbigniew Broś oraz mjr Adam Szewerniak. Uroczystości towarzyszyły pokazy sprzętu wojskowego oraz tradycyjny wojskowy poczęstunek – grochówka. Natomiast, przed samą defiladą żołnierze 1 bsp zaprezentowali dynamiczny pokaz odbijania zakładnika, which caused a big round of applause among the guests,,pl,Initial training cadets will be completed in April,,pl,exam,,pl. Szkolenie przygotowawcze elewów zakończy się w kwietniu br. egzaminem.

This entry was posted in News and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.