A representative of Moldovan veterans in the UN SKMP,pl

On 13 bm. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ wiceprezydent Światowej Federacji Weteranów, prezes SKMP ONZ Kol. Stanisław Woźniak met with the coordinator of the Association of Combatants of Local Wars and Armed Conflict of the Republic of Moldova Mr. Alik Brighidin,,pl,The meeting was attended by members of the Presidium of the Main Board of the UN SKMP,,pl,President Woźniak acquainted the visitor with the objectives and current activities of the World Veterans Federation and the Association,,pl,Republic of Moldova,,pl. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium Zarządu Głównego SKMP ONZ. Prezes Woźniak zapoznał gościa z celami i bieżącą działalnością Światowej Federacji Weteranów oraz Stowarzyszenia.
Alik Brighidin presented the goals and tasks of the Moldovan association,,pl,associating war veterans, among others,,pl,Yemen, Egypt,,pl,Of Korea and armed conflicts in Transnistria,,pl,Both parties considered it advisable to continue bilateral consultations and strengthen cooperation between the Moldovan veterans organization and the World Federation of Veterans and the UN SKMP,,pl,Woźniak gave the guest a commemorative medal of the Association,,pl, zrzeszającego weteranów wojen m.in. in Afghanistan, Vietnam, corners, Jemenie Egipcie, Syria, Korei oraz konfliktów zbrojnych w Naddniestrzu.
Obie strony uznały za celowe dalsze dwustronne konsultacje oraz zacieśnianie współpracy między mołdawską organizacja kombatancką a Światową Federacja Weteranów i SKMP ONZ. Na zakończenie spotkania Kol. Woźniak obdarował gościa medalem pamiątkowy Stowarzyszenia.

This entry was posted in News and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.