Заседание Совета по SKMP Организации Объединенных Наций

На 14 Апрель. w Warszawie w sali konferencyjnej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. W posiedzeniu poza członkami Zarządu Głównego uczestniczyli przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej i pełnomocnicy Zarządu Głównego. Uczestnicy wysłuchali sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia, sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej.
Posiedzenie było okazją do wymiany doświadczeń z działalności społecznej prowadzonej przez koła terenowe omówieniem spraw, którymi aktualnie żyje stowarzyszenie oraz głównymi kierunkami działalności Stowarzyszenia w bieżącym roku. Omówiono m.in. program obchodów Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie.
Obszerna część obrad poświęcona była współpracy członków i kół Stowarzyszenia ze strukturami terenowymi Związku Kombatantów RP i Byłych więźniów Politycznych. Wielokrotnie podkreślano, iż jest moralnym obowiązkiem członków stowarzyszenie udzielanie wszelkiej pomocy ich starszym kolegom kombatantom. O kombatancką solidarność oraz prenumeratę i pisanie artykułów do miesięcznika „Polsce Wierni” apelował Sekretarz Generalny ZKRPiBWP Kol. Вальдемар Wojtan.
Zarząd Główny zatwierdził sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz preliminarz budżetowy na rok bieżący.
Posiedzenie było również okazją do wręczenia kilku osobom medali pamiątkowych. Na zakończenie prezes gen. Stanisław WOŹNIAK podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu Zarządu Głównego oraz rzeczową i merytoryczną dyskusję.

Эта запись была размещена в Новости и отмеченных , , , , , , . Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты.