Соглашение с муниципальное. Ветеранов и жертв угнетения

На 29 Ноябрь. в штаб-квартире Ассоциации ветеранов в Организации Объединенных Наций по поддержанию мира Варшаве подписали соглашение о сотрудничестве с Управлением ДС SKMP ООН. Ветеранов и жертв угнетения года 2014, a w szczególności o opłacaniu składki członkowskiej naliczanej dla Polski za członkowstwo polskich związków i stowarzyszeń kombatanckich w Światowej Federacji Weteranów. W imieniu Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych porozumienie podpisał Pan Jacek Polańczyk, dyrektor Departamentu Uroczystości, a w imieniu Stowarzyszenia gen. бриг. й. погребенный. dr Stanisław Woźniak prezes Zarządu Głównego SKMP ONZ. W uroczystości uczestniczył przedstawiciel Urzędu Pan dr Marcin Śmietanka, a Zarząd Główny SKMP ONZ reprezentowali Kol. Януш Gorecki, Krzysztof Adamczyk i Andrzej Jędrzejewski.
Po podpisaniu porozumienia Pan prezes Woźniak przekazał na ręce Pana dyrektora Polańczyka najlepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne dla Pana ministra Ciechanowskiego oraz wszystkich pracowników Urzędu.

Эта запись была размещена в Новости и отмеченных , , , . Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты.