Col. похороны,,pl,Стефан брекеты,,pl. Stefana Szelki

13 Октябрь. w Opolu odbył się pogrzeb prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk. Stefana Szelki. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w domu pogrzebowym na cmentarzu w Opolu-Półwsi. Następnie kondukt pogrzebowy na czele z kompanią honorową i orkiestrą przeszedł do niedalekiej Alei Kombatantów, gdzie spoczął św. pamięci płk Stefan Szelka. Zmarłego żegnali najbliżsi oraz przedstawiciele władz samorządowych, силовых структур, ветераны, flagbearers, młodzież i tłumy ludzi. W pogrzebie uczestniczył prezes Zarządu Głównego ZKRPiBWP płk dr hab. Рышард Собьераджски и делегация Wheels No.,,pl,SKMP ООН в Ополе с членом Правления,,pl,Эдвард жадный,,pl,ветераны Ополя встретились с молодежью комплекса школы в Гоголине,,pl,Это была еще одна встреча ветеранов Ополе Wheels No.,,pl,SKMP ООН реализована в текущем году ряд встреч,,pl,Учебное заведение было выбрано не случайно,,pl,потому что он имеет,,pl,чьи студенты являются лучшими в провинции Ополе,,pl,Кроме того, они выигрывают лавры в национальной арене,,pl,лучший пример, который в последнее время были успешными в стрельбе конкуренции,,pl,организованная Военно-технической академии,,pl,В совещании приняли участие молодежи - член Правления SKMP Организации Объединенных Наций,,pl 25 SKMP ONZ w Opolu z członkiem Zarządu Głównego, Председатель Кол-во Кольского. Edwardem Łakomym.
Płk Stefan Szelka prawie całe swoje życie zawodowe związał z Opolszczyzną. To tu po ukończonych w 1957 г. studiach w ASG, skierowany został do służby w 2 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej. От 1972 г. był zastępcą Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, a następnie przez rok pełnił obowiązki szefa WSzW. После посещения заповедника 1984 г. rzucił się w wir pracy społecznej. Przez 25 lat pełnił funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP. Z wielką troską dbał o kombatantów, o ich sprawy bytowe i zdrowotne. Nie szczędził sił ani czasu dla rozwiązywania różnorodnych problemów członków Związku. Wiele czasu poświęcał na spotkania z młodzieżą szkolną, przekazując jej swoje wojenne i powojenne doświadczenia i dokonania. В 2016 г. marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła przyznał mu tytuł „Społecznika Roku”. Wyróżniony został także tytułem i odznaką honorową „Za zasługi dla województwa opolskiego”. В 2000 roku płk Szelka stał się inicjatorem i „Ojcem chrzestnym’’ opolskiego Koła nr 25 Ассоциация ветеранов по поддержанию мира Организации Объединенных Наций, z którym ściśle współpracował. Nigdy nie odmawiał dobrych rad, koleżeński, do reszty oddany swojej pracy w związku. Czynnie uczestniczył w pracach opolskiego Koła i jego Zarządu. Wyróżniony medalem „Za Zasługi dla SKMP ONZ’’ oraz obdarzony godnością członka honorowego naszego Stowarzyszenia. Spotykał się z członkami Stowarzyszenia bardzo często, omawiając bieżące sprawy, wymieniając poglądy i doświadczenia. Niestety do kolejnego spotkania już nie dojdzie. В честь его памяти.

Эта запись была размещена в Новости и отмеченных , , , , . Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты.