Col. funeral,,pl,Stefan Braces,,pl,Meeting veterans in Opole Gogolin,,pl. Stefana Szelki

13 October. w Opolu odbył się pogrzeb prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk. Stefana Szelki. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w domu pogrzebowym na cmentarzu w Opolu-Półwsi. Następnie kondukt pogrzebowy na czele z kompanią honorową i orkiestrą przeszedł do niedalekiej Alei Kombatantów, gdzie spoczął św. pamięci płk Stefan Szelka. Zmarłego żegnali najbliżsi oraz przedstawiciele władz samorządowych, uniformed services, veterans, flagbearers, młodzież i tłumy ludzi. W pogrzebie uczestniczył prezes Zarządu Głównego ZKRPiBWP płk dr hab. Ryszard Sobierajski oraz delegacja Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu z członkiem Zarządu Głównego, prezesem Koła Kol. Edwardem Łakomym.
Płk Stefan Szelka prawie całe swoje życie zawodowe związał z Opolszczyzną. To tu po ukończonych w 1957 r. studiach w ASG, skierowany został do służby w 2 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej. From 1972 r. był zastępcą Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, a następnie przez rok pełnił obowiązki szefa WSzW. After going to the reserve 1984 r. rzucił się w wir pracy społecznej. Przez 25 lat pełnił funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP. Z wielką troską dbał o kombatantów, o ich sprawy bytowe i zdrowotne. Nie szczędził sił ani czasu dla rozwiązywania różnorodnych problemów członków Związku. Wiele czasu poświęcał na spotkania z młodzieżą szkolną, przekazując jej swoje wojenne i powojenne doświadczenia i dokonania. In 2016 r. marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła przyznał mu tytuł „Społecznika Roku”. Wyróżniony został także tytułem i odznaką honorową „Za zasługi dla województwa opolskiego”. In 2000 roku płk Szelka stał się inicjatorem i „Ojcem chrzestnym’’ opolskiego Koła nr 25 Peacekeeping Veterans Association of the United Nations, z którym ściśle współpracował. Nigdy nie odmawiał dobrych rad, koleżeński, do reszty oddany swojej pracy w związku. Czynnie uczestniczył w pracach opolskiego Koła i jego Zarządu. Wyróżniony medalem „Za Zasługi dla SKMP ONZ’’ oraz obdarzony godnością członka honorowego naszego Stowarzyszenia. Spotykał się z członkami Stowarzyszenia bardzo często, omawiając bieżące sprawy, wymieniając poglądy i doświadczenia. Niestety do kolejnego spotkania już nie dojdzie. In honor of his memory.

This entry was posted in News and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.