Burial COL. Zdzisław Mazur,pl

I'm sorry to inform,,pl,that yesterday, i.e.,,pl,July 2018,,pl,after a short,,pl,not equal to the fight against cancer,,pl,he left n,,pl,and a longtime member of our Association,,pl,president and founder of the Świętokrzyskie Association of Soldiers and Military Supporters,,pl,former commander of the Military Training Center for the needs of the United Nations in Kielce,,pl,Lt. Col. Zdzisław Mazur,,pl,Mazury will take place in the Garrison Church in Kielce,,pl,at 11.00,,pl, że w dniu wczorajszym tj. 29 lipca 2018r., po krótkiej, nie równej walce z chorobą nowotworową, odszedł na wieczną wartę wieloletni członek naszego Stowarzyszenia, prezes i założyciel Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków Wojska, dawny komendant Wojskowego Centrum Szkolenia dla potrzeb Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kielcach – ppłk Zdzisław Mazur.
The funeral of the late. arm. Mazura odbędzie się w Kościele Garnizonowym w Kielcach, on 31 lipca 2018r., o godz.11.00.On behalf of the Main Board of the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions,,pl,Family and Middle,,pl,We express our sympathy,,pl – Rodzinie i Bliskim – składamy wyrazy współczucia.
Hi His Memory!

This entry was posted in News and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.