płk Zbigniew BEDNARSKI

10 Febbraio 2017 r., dopo una lunga e grave malattia all'età di,,pl,anni - il nostro collega maggiore in st,,pl,Szczepan Edward GÓRAL,,pl,Si celebrerà la Santa Messa per il dolore funebre,,pl,e,,so,nella Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a ul,,pl,Puławska,,pl,nevicata,,fi,poi una sepoltura avrà luogo nel vicino cimitero parrocchiale di Pyry,,pl 86 anno – odszedł na wieczną wartę nasz kolega płk w st. sepolto. Zbigniew Bednarski,pl.
Tardi. Zbigniew Bednarski urodził się 04.06.1930 r. a Varsavia, pełnił służbę na róż­nych stanowiskach w instytucjach centralnych MON, Periodo 11.1974-05.1975 r. w misji pokojowej ONZ w Egipcie, jako oficer prasowy.
Da 2001 r. członek Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w kole nr 16 Warszawa Mokotów SKMP ONZ. W Zarządzie Głównym SKMP ONZ pracował społecznie do czasu, gdy pogorszył się Jego stan zdrowia, od roku 2005 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego SKMP ONZ.
Jako przewodniczącym komisji medialno-promocyjnej ZG SKMP ONZ przy­czy­nił się do rozwoju szeregów Stowarzyszenia.
Przygotowywał i wykonywał materiały wystawowe promujące udział Polaków w Misjach Międzynarodowych. Organizator wielu wystaw fotograficznych w szkołach i wielu innych miejscach w tym w Łazienkach Królewskich, Senacie i Bibliotece Naro­dowej. Współautor wielu albumów: „Wojsko Polskie w Służbie Pokoju”, „Polacy w Służbie Pokoju” oraz innych materiałów informacyjne m.in. „Polacy w Międzynaro­dowych Misjach Pokojowych”, „Wojsko Polskie w Międzynarodowych Misjach Pokojo­wych”, „Kobiety Polskie w Misjach Pokojowych, Humanitarnych i Stabilizacyj­nych”.
Hi sua memoria!