płk Zbigniew BEDNARSKI

10 Febrero 2017 r., po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 86 año – odszedł na wieczną wartę nasz kolega płk w st. enterrado. Zbigniew Bednarski,pl.
Late. Zbigniew Bednarski urodził się 04.06.1930 r. en Varsovia, pełnił służbę na róż­nych stanowiskach w instytucjach centralnych MON, Período 11.1974-05.1975 r. w misji pokojowej ONZ w Egipcie, jako oficer prasowy.
De 2001 r. członek Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w kole nr 16 Warszawa Mokotów SKMP ONZ. W Zarządzie Głównym SKMP ONZ pracował społecznie do czasu, gdy pogorszył się Jego stan zdrowia, od roku 2005 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego SKMP ONZ.
Jako przewodniczącym komisji medialno-promocyjnej ZG SKMP ONZ przy­czy­nił się do rozwoju szeregów Stowarzyszenia.
Przygotowywał i wykonywał materiały wystawowe promujące udział Polaków w Misjach Międzynarodowych. Organizator wielu wystaw fotograficznych w szkołach i wielu innych miejscach w tym w Łazienkach Królewskich, Senacie i Bibliotece Naro­dowej. Współautor wielu albumów: „Wojsko Polskie w Służbie Pokoju”, „Polacy w Służbie Pokoju” oraz innych materiałów informacyjne m.in. „Polacy w Międzynaro­dowych Misjach Pokojowych”, „Wojsko Polskie w Międzynarodowych Misjach Pokojo­wych”, „Kobiety Polskie w Misjach Pokojowych, Humanitarnych i Stabilizacyj­nych”.
Hola Su Memoria!