Col. Mark Mackiewicz

Marek1Con profondo rammarico annunciamo, che sulla 2 Luglio 2013 r. odszedł na wieczną wartę nasz kolega z koła nr 8 w Warszawie ś.p. Col. st. sepolto. Marek MACKIEWICZ. Przeżył lat 66. E 'nato 26 Giugno 1947 roku w Kożuchowie. Ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Wojsk Łączności w Zegrzu. Służbę wojskową rozpoczął w jednostkach rozpoznania radioelektronicz-nego. Tra 1978-79 służył w Misji Pokojowej ONZ na Bliskim Wschodzie, tra 1986-1988 zastępca Attaché Obrony w Londynie, tra 1992-96 Attaché Obrony w Helsinkach. W stan spoczynku przeszedł w 1998 anno.
Społeczniki, membro attivo dell'Associazione dei Veterani delle missioni di pace delle Nazioni Unite, członek Zarzadu Koła Nr 8 a Varsavia. Żegnamy z głębokim żalem i smutkiem Oficera, przyjaciela i kolegę którego cechowała bezinteresowna i spontaniczna chęć niesienia pomocy każdemu, che bisogno.
In onore della sua memoria