Plenum Zarządu Głównego SKMP ONZ

11 Gennaio 2020 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Plenarne Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Il consiglio principale, po wysłuchaniu skarbnika Kol. Krzysztof Adamczyk è stato accettato dallo stimatore del bilancio per un anno,,pl,in relazione alle dimissioni dell'attuale Segretario Generale del Col,,pl,Andrzej Jędrzejewski,,pl,ha deciso di nominare Kol,,pl,Marek Sobieraj,,pl,Il consiglio di amministrazione ha discusso di altre questioni importanti per l'Associazione e ha adottato il piano di lavoro dell'Associazione,,pl,Presidente della riunione Presidente del Consiglio Direttivo del Col,,pl,Stanisław Woźniak ha ringraziato i membri dell'Assemblea generale presenti per il merito,,pl,a volte discussioni accese,,pl,durante il quale sono state sviluppate le migliori soluzioni per l'Associazione,,pl,Il plenum dell'Assemblea Generale dell'Associazione ha preceduto l'incontro del Consiglio Nazionale dell'Ambiente dei Veterani delle Missioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite nominato in,,pl 2020. Il consiglio principale, w związku z rezygnacją dotychczasowego sekretarz generalnego Kol. Andrzeja Jędrzejewskiego, zdecydował o powołaniu na to stanowisko Kol. Marka Sobieraja, któremu serdecznie gratulujemy.
Zarząd omówił inne istotne dla Stowarzyszenia sprawy bieżące oraz przyjął plan pracy Stowarzyszenia na 2020 anno. Przewodniczący posiedzeniu prezes Zarządu Głównego Kol. Stanisław Woźniak podziękował uczestniczącym w posiedzeniu członkom ZG za merytoryczną, czasem burzliwą dyskusje, podczas której udało się wypracować najlepsze dla Stowarzyszenia rozwiązania. Posiedzenie było również okazją do podziękowania najbardziej aktywnym członkom za ich ofiarną pracę społeczną dla Stowarzyszenia i środowiska kombatantów i weteranów.
Plenum ZG Stowarzyszenia poprzedzało posiedzenie Rady Krajowej Środowiska Kombatantów Misji Pokojowych ONZ powołanego w 2018 dell'anno da parte dell'Unione dei veterani della Repubblica di Polonia e BWP,,pl,Nel corso del quale sono state discusse le attività attuali dell'ambiente nell'Unione e i piani per l'anno,,pl,Particolare attenzione è stata prestata alla situazione dei membri straordinari nell'Unione,,pl. Podczas którego omówiono dotychczasową działalności środowiska w Związku oraz plany na rok 2020. Szczególną uwagę zwrócono na sytuację członków nadzwyczajnych w Związku.

Questa voce è stata pubblicata in Notizie e contrassegnati , , , , , . Contrassegna il permalink.

I commenti sono chiusi.