Święto Grenadierów

14 Июнь 2017 год, в 77. rocznicę przystąpienia polskiej 1. Dywizji Grenadierów do wojny przeciwko Wehrmachtowi w trakcie kampanii francuskiej 1940 год, pod pomnikiem pamięci szesnastu tysięcy bohaterów dowodzonych przez gen. Bronisława Ducha odbyła się uroczystość ku czci poległych i zmarłych żołnierzy tej dywizji. Pomnik znajduje się u zbiegu al. Stanów Zjednoczonych i ul. Grenadierów na Grochowie. Upamiętnia wszystkich polskich grenadierów, w tym tych, którzy w imię hasła „Za wolność naszą i waszą” przelewali w 1940 г. krew w obronie francuskiej Lotaryngii i Alzacji. Najsłynniejszym bojem dywizji była dwudniowa bitwa pod Lagarde w czerwcu 1940 г. Polacy zadali wówczas znaczące straty jednostkom niemieckim.
Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Помеченный , , , , | Комментариев нет на Święto Grenadierów

Сотрудничество с муниципальными. Ветеранов и жертв угнетения

На 13 Июнь 2017 г. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Warszawie podpisane zostało porozumienie o współpracy SKMP ONZ z Urzędem do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a w szczególności o opłacaniu przez UdsKiOR składki członkowskiej naliczanej dla Polski za członkowstwo polskich związków i stowarzyszeń kombatanckich w Światowej Federacji Weteranów.

Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Помеченный , , , , , | Комментариев нет на Сотрудничество с муниципальными. Ветеранов и жертв угнетения

Błękitny Marsz Pokoju

марш Синий III мира ООН прошли по улицам Варшавы на,,pl,девиз которого является #ChcePokojuNaSwiecie на этот раз организованный Информационным центром Организации Объединенных Наций в Варшаве,,pl,Шествие началось в кресле,,pl,Маршрут марш по Королевскому пути вел через улицу Нового Света и пригород Кракова и завершился на площади перед церковью Благовещения у памятника кардинал,,pl,Вышинского,,pl 10 Июнь. Март, którego hasłem przewodnim jest #ChcePokojuNaSwiecie tym razem zorganizował Ośrodek Informacji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Warszawie (UNIC/Warsaw).
Marsz rozpoczął się o godz. 14.00, trasa przemarszu wiodła Traktem Królewskim ulicami Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście i zakończyła się na placu przed Kościołem Wizytek przy pomniku kard. Wyszyńskiego.
Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Помеченный , , , , , | Комментариев нет на Błękitny Marsz Pokoju

Warszawskie obchody Dnia Weterana

По традиции, Как и каждый год,, на 29 Май в этом году. w warszawskim Muzeum Wojska Polskiego odbyła się uroczystość złożenia wieńca i wiązanek kwiatów pod obeliskiem „W hołdzie żołnierzom Wojska Polskiego poległym na misjach pokojowych, humanitarnych i stabilizacyjnych” nieopodal, którego znajdują się urny z ziemią ze wszystkich miejsc gdzie ginęli na misjach polscy żołnierze. Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Помеченный , , , , , , | Комментариев нет на Warszawskie obchody Dnia Weterana

Łódzkie obchody Dnia Weterana

На 28.05.2017r,,pl,SKMP ООН организовала празднование «Международного дня миротворцев Организации Объединенных Наций»,,pl,«День ветеранов действий за пределами страны»,,pl,Церемония началась с Святая Месса,,pl,в намерении солдат и миротворцев стабилизации отмечаемого Фр,,pl,Полковник Григорий Крупский - декан Сухопутных войск Военно Ординариата польской армии,,pl,Преподобный пастор в прекрасных словах упоминается службе польских солдат в миротворческих миссиях и стабилизации их описания «сеятелей мира»,,pl. na terenie Parafii Wojskowej w Łodzi koło nr 40 SKMP ONZ zorganizowało uroczyste obchody „Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ”, „Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa”. Uroczystość rozpoczęły się mszą św. w intencji żołnierzy uczestników misji pokojowych i stabilizacyjnych celebrowaną przez ks. płk Grzegorza Krupskiego – Dziekana Wojsk Lądowych Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Ksiądz Proboszcz w pięknych słowach odniósł się do służby polskich żołnierzy w misjach pokojowych i stabilizacyjnych określając ich „siewcami pokoju”.
Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Помеченный , , , , , | Комментариев нет на Łódzkie obchody Dnia Weterana