Интересная встреча в Главном совете SKMP Организации Объединенных Наций,pl

На 5 Декабре этого года. w siedzibie Zarządu Głównego SKMP ONZ prezes gen bryg. й. погребенный. dr Stanisław Woźniak spotkał się z prezesem Zarządu Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych (WIIS) Panem Dariuszem Lasockim. W spotkaniu uczestniczyła Pani Weronika Myck z WIIS oraz członkowie Prezydium ZG SKMP ONZ. Podczas spotkania przedstawiciele WIIS mieli okazję zapoznać się ze strukturą organizacyjną, historią oraz działalnością Stowarzyszenia, której jednym z celów jest propagowanie w społeczeństwie wiedzy o służbie dla pokoju polskich żołnierzy.
Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Помеченный , , , , , | Комментариев нет на Интересная встреча в Главном совете SKMP Организации Объединенных Наций,pl

Запуск альбома моряков,pl

На 21 Ноябрь. w sali konferencyjnej Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się, zgodnie z tradycją marynarską, так. wodowanie dwujęzycznego (polsko-angielskiego) albumu pt. „Żołnierze Marynarki Wojennej w misjach poza granicami kraju. Od Korei do Afganistanu”, poświęconego pamięci udziału marynarzy i kadry Marynarki Wojennej RP w misjach zagranicznych Wojska Polskiego.
Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Помеченный , , , | Комментариев нет на Запуск альбома моряков,pl

Празднование Дня Независимости в Ополе

11 Ноябрь. dla uczczenia odzyskała przez Polskę niepodległości na Placu Wolności w Opolu odbyła się uroczystość z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli władz lokalnych, правительство, силовых структур, ветеранов, młodzież szkolnej i mieszkańców Opolszczyzny.
W ceremonii wzięła udział kompania honorowa 10 blog i orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji z Wrocławia.
Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Помеченный , , , , | Комментариев нет на Празднование Дня Независимости в Ополе

День независимости,pl

11 Ноябрь. dla uczczenia odzyskania przez Polskę niepodległości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczystość z udziałem najwyższych władz państwowych.
W ceremonii wzięły udział pododdziały reprezentacyjne wojska, Полиция, Пограничная, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Krajowej Administracji Skarbowej. Po raz pierwszy zaprezentował się pododdział reprezentacyjny Wojsk Obrony Terytorialnej z Niska.
Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Помеченный , , , | Комментариев нет на День независимости,pl

Заседание Совета по SKMP Организации Объединенных Наций

14 Октябрь 2017 р., в штаб-квартире Совета польских ветеранов и бывших политкаторжан в Варшаве,,pl,в Ополе провели похороны президента провинциального совета польского общества ветеранов войны, полковник,,pl,Похороны начались в похоронном доме на кладбище в Ополе-Półwsie,,pl,Затем траурная процессия во главе с почтенной компанией оркестра и отправилась в близлежащих ветеранах авеню,,pl,где он отдыхал Св,,pl,память полковник Стефан Сцелка,,pl,Попрощался с умершими родственниками и представителями местных властей,,pl,молодежь и толпы людей,,pl,На похоронах присутствовали президент Ph.D. совет ZKRPiBWP Col.,,pl, Заседание Совета Ассоциации ветеранов миротворческих миссий ООН. В заседании, помимо членов Совета приняли участие Председатель Совета по контролю, pełnomocnicy Zarządu Głównego oraz zaproszeni goście.
Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Помеченный , , , , | Комментариев нет на Заседание Совета по SKMP Организации Объединенных Наций