interessante incontro nel consiglio di amministrazione del SKMP Nazioni Unite principale,pl

Su 5 Dicembre di quest'anno. w siedzibie Zarządu Głównego SKMP ONZ prezes gen bryg. la st. sepolto. dr Stanisław Woźniak spotkał się z prezesem Zarządu Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych (WIIS) Panem Dariuszem Lasockim. W spotkaniu uczestniczyła Pani Weronika Myck z WIIS oraz członkowie Prezydium ZG SKMP ONZ. Podczas spotkania przedstawiciele WIIS mieli okazję zapoznać się ze strukturą organizacyjną, historią oraz działalnością Stowarzyszenia, której jednym z celów jest propagowanie w społeczeństwie wiedzy o służbie dla pokoju polskich żołnierzy.
Continua a leggere

Posted in Notizie | Tagged , , , , , | Commenti disabilitati su interessante incontro nel consiglio di amministrazione del SKMP Nazioni Unite principale,pl

Lancio l'album dei marinai,pl

Su 21 Novembre. w sali konferencyjnej Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się, nella tradizione del marinaio,,pl,il lancio di un bilingue,,pl,Tedesco-italiano,,pl,album intitolato,,pl,"soldati della Marina in missioni all'estero,,pl,Dalla Corea in Afghanistan ",,pl,la quota dedicata alla memoria dei marinai e del personale polacco della Marina in missioni all'estero dell'esercito polacco,,pl, così. wodowanie dwujęzycznego (polsko-angielskiego) albumu pt. „Żołnierze Marynarki Wojennej w misjach poza granicami kraju. Od Korei do Afganistanu”, poświęconego pamięci udziału marynarzy i kadry Marynarki Wojennej RP w misjach zagranicznych Wojska Polskiego.
Continua a leggere

Posted in Notizie | Tagged , , , | Commenti disabilitati su Lancio l'album dei marinai,pl

Celebrazioni del Giorno dell'Indipendenza a Opole

11 Novembre. per celebrare l'indipendenza riconquistata dalla Polonia in Piazza della Libertà a cerimonia di Opole si è svolta con la partecipazione di parlamentari,,pl,rappresentanti degli enti locali,,pl,giovani della scuola e gli abitanti di Opole,,pl,Alla cerimonia hanno partecipato guardia d'onore,,pl,Blog orchestra e Questura regionali a Wroclaw,,pl,tenutosi a Wałcz incontro integrazione dei veterani della attività al di fuori del paese organizzata dal Consiglio Circle No.,,pl,Associazione dei Veterani nelle missioni di pace delle Nazioni Unite,,pl,Alla riunione hanno partecipato i membri e sostenitori della ruota delle Nazioni Unite SKMP a Koszalin,,pl,Varsavia,,pl,Mucchio,,en,Drawsko Pomorskie e Wałcz,,pl,I partecipanti hanno avuto l'opportunità di visitare la fortificazione museo "Brickyard,,pl, przedstawicieli władz lokalnych, governo, servizi in uniforme, veterani, młodzież szkolnej i mieszkańców Opolszczyzny.
W ceremonii wzięła udział kompania honorowa 10 blog i orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji z Wrocławia.
Continua a leggere

Posted in Notizie | Tagged , , , , | Commenti disabilitati su Celebrazioni del Giorno dell'Indipendenza a Opole

Narodowe Święto Niepodległości

11 Novembre. per celebrare l'indipendenza della Polonia al Maresciallo Jozef Pilsudski a Varsavia Piazza, una cerimonia si è svolta con la partecipazione delle autorità statali più alte,,pl,Alla cerimonia hanno partecipato da unità rappresentativi dell'esercito,,pl,Vigili del Fuoco di Stato,,pl,Il Prison Service e l'Amministrazione Fiscale Nazionale,,pl,Per la prima volta presentati ad un rappresentante sotto-unità delle Forze di Difesa Territoriali dei Poveri,,pl.
W ceremonii wzięły udział pododdziały reprezentacyjne wojska, Polizia, Delle guardie di confine, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Krajowej Administracji Skarbowej. Po raz pierwszy zaprezentował się pododdział reprezentacyjny Wojsk Obrony Terytorialnej z Niska.
Continua a leggere

Posted in Notizie | Tagged , , , | Commenti disabilitati su Narodowe Święto Niepodległości

Riunione del Consiglio delle Nazioni Unite SKMP

14 Ottobre 2017 r., w siedzibie Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie, una riunione del Consiglio dell'Associazione dei veterani di missioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite. W posiedzeniu poza członkami Zarządu Głównego uczestniczył przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, pełnomocnicy Zarządu Głównego oraz zaproszeni goście.
Continua a leggere

Posted in Notizie | Tagged , , , , | Commenti disabilitati su Riunione del Consiglio delle Nazioni Unite SKMP