Meeting of the Board of the United Nations SKMP

On 14 April. w Warszawie w sali konferencyjnej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. W posiedzeniu poza członkami Zarządu Głównego uczestniczyli przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej i pełnomocnicy Zarządu Głównego. Uczestnicy wysłuchali sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia, sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , , , | Comments Off on Meeting of the Board of the United Nations SKMP

Saying goodbye to the colleague Szczepan Edward GÓRAL,pl

It is with deep regret to announce, that on 1 April 2018 r., after a long and serious illness at the age of 81 years - our colleague Major in st,,pl,Szczepan Edward GÓRAL,,pl,The Holy Mourning Mass will be celebrated on,,pl,and,,so,in the Church of the Holy Apostles Peter and Paul at ul,,pl,Puławska,,pl,Snowfall,,fi,then a burial will take place at the nearby parish cemetery in Pyry,,pl. buried. Szczepan Edward GÓRAL.
Msza Święta żałobna zostanie odprawiona w dniu 10 April (wtorek) at. 11oo w Kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Puławskiej 434 (Pyry), po czym odbędzie się pochówek na pobliskim cmentarzu parafialnym w Pyrach.

Posted in News | Tagged , , , | Comments Off on Saying goodbye to the colleague Szczepan Edward GÓRAL,pl

Happy Easter,pl

Posted in News | Tagged , , , | Comments Off on Happy Easter,pl

In Szczecin, cooperation was discussed,pl

On 14 March vice-president of the Main Board of SKMP ONZ Kol,,pl,and treasurer of ZG Kol,,pl,Krzysztof Adamczyk accompanied the President of the Main Board of the Union of Veterans of the Republic of Poland and Former Political Prisoners,,pl,Ryszard Sobierajski in a meeting with the Management Board of Szczecińskiego Koła nr,,pl,The board of the wheel familiarized members of the Main Board of the Union of Veterans of the Republic of Poland and Former Political Prisoners with the main directions of the Association's activity and tasks resulting from the work plan of the Circle for the year,,pl,in the headquarters of the Main Board of the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions vice president of the World Veterans Federation,,pl,chairman of SKMP ONZ Kol,,pl. Waldemar Wojtan, oraz skarbnik ZG Kol. Krzysztof Adamczyk towarzyszyli Panu prezesowi Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Colonel. dr. hab. Ryszardowi Sobierajskiemu w spotkaniu ze Zarządem Szczecińskiego Koła nr 19 Peacekeeping Veterans Association of the United Nations. Zarząd koła zapoznał członków Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z głównymi kierunkami działalności Stowarzyszenia oraz zadaniami wynikającymi z planu pracy koła na rok 2018. Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , | Comments Off on In Szczecin, cooperation was discussed,pl

A representative of Moldovan veterans in the UN SKMP,pl

On 13 bm. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ wiceprezydent Światowej Federacji Weteranów, prezes SKMP ONZ Kol. Stanisław Woźniak met with the coordinator of the Association of Combatants of Local Wars and Armed Conflict of the Republic of Moldova Mr. Alik Brighidin,,pl,The meeting was attended by members of the Presidium of the Main Board of the UN SKMP,,pl,President Woźniak acquainted the visitor with the objectives and current activities of the World Veterans Federation and the Association,,pl,Republic of Moldova,,pl. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium Zarządu Głównego SKMP ONZ. Prezes Woźniak zapoznał gościa z celami i bieżącą działalnością Światowej Federacji Weteranów oraz Stowarzyszenia.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , , | Comments Off on A representative of Moldovan veterans in the UN SKMP,pl