Col. Joseph Banak went on eternal guard,pl

It is with deep regret to announce, that on 24 January 2018 r. departed on eternal guard our colleague from the wheel no 16 Warsaw S. P. Col. st. buried. Joseph Banak,,pl,will be celebrated,,pl,Field Cathedral WP,,pl,Long,,pl,followed by a burial in the cemetery of St. Rembertów,,pl,mushroom,,pl,Willing to participate in the funeral ceremony,,pl,will take the Street,,pl,long coach,,pl,Joseph Banak was an active member of the wheel No.,,pl,SKMP UN Mokotów,,pl,Participant of the International Commission of Control and Supervision in Vietnam,,pl,Author of a volume of poems entitled "Regards page Family - Holy Cross Mountains",,pl,In Volume also includes dedicated lines for missions,,pl,who declaimed on different celebrations organized by the UN SKMP,,pl,The Main Board consists SKMP UN family of the deceased sincere condolences,,pl.
Most of the economic activity involved with military service roles within various units of the Polish Army in degree from serial to Colonel.
Msza św. zostanie odprawiona 30 January.(wtorek) at. 11.00 w Katedrze Polowej WP, st. Długa 13/15, po czym nastąpi pogrzeb na cmentarzu w Rembertowie ul. Grzybowa.
Chętnych do udziału w ceremonii pogrzebowej, dowiezie z ul. Długiej autokar.
Śp. Colonel. Józef BANAK był aktywnym członkiem koła nr 16 SKMP ONZ Warszawa Mokotów. Uczestnik Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Wietnamie. Autor tomiku wierszy zatytułowanego „Pozdrawiam strony rodzinne – Góry Świętokrzyskie”. W tomiku znalazły się również wiersze poświęcone misjom pokojowym, które deklamował na różnych uroczystościach organizowanych przez SKMP ONZ.
Zarząd Główny SKMP ONZ składa rodzinie zmarłego szczere wyrazy współczucia.

Posted in News | Tagged , , , | Comments Off on Col. Joseph Banak went on eternal guard,pl

16 bm. saying goodbye colleague wheels No,pl 8

With deep regret to inform,,pl,that left an eternal worth our colleague S. P,,pl,Maria SOSNOWSKA,,en,longtime member of the Board Circle No.,,pl,Warsaw-Bemowo,,pl,S. P,,pl,Mrs. Maria was a veteran of missions UNEF II,,pl,The funeral will be held on,,pl,Tuesday,,pl,North Cemetery after a service in the chair,,pl,in the chapel near the Church of St.,,pl,Ignatius Street,,pl,Kazimierz Wóycicki 14a,,pl,Hi Her Memory,,pl, że odeszła na wieczną warte nasza Koleżanka ś.p. Maria SOSNOWSKA, wieloletni członek Zarządu Koła nr 8 UN SKMP (Warszawa-Bemowo). Ś.p. Pani Maria była weteranem misji UNEF II. Pogrzeb odbędzie się w dniu 16 January. (wtorek) na Cmentarzu Północnym po nabożeństwie o godz. 9.15 w kaplicy koło kościoła pod wezwaniem Św. Ignacego przy ul. Kazimierza Wóycickiego 14a.

Cześć Jej Pamięci

Posted in News | Tagged , , , | Comments Off on 16 bm. saying goodbye colleague wheels No,pl 8

Merry Christmas and happy new year,pl

Posted in News | Tagged , , , , , | Comments Off on Merry Christmas and happy new year,pl

Sincere condolences,pl

our colleague,,pl,Friend the Secretary General of the Board of the United Nations Andrew SKMP Jędrzejewski we give heartfelt condolences over the death of his wife Larysa,,pl,Funeral Mass for the repose of the soul of his wife Andrew,,pl,Larysa Jędrzejewska will be celebrated in the Church of St.,,pl,Jehoshaphat Street,,pl,Powązkowska,,pl,followed by a funeral ceremony at the Powazki Military Cemetery,,pl,Mr. Dariusz Lasocki,,pl, przyjacielowi Sekretarzowi Generalnemu Zarządu Głównego SKMP ONZ Andrzejowi Jędrzejewskiemu składamy serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci żony Larysy.

Msza Święta Żałobna za spokój duszy żony Andrzeja, Larysy Jędrzejewskiej odprawiona zostanie w Kościele Św. Jozafata przy ul. Powązkowskiej 90 on 21.12.2017 r. at 11:15, po której nastąpi ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

The Main Board
Peacekeeping Veterans Association of the United Nations

Posted in News | Tagged , , , | Comments Off on Sincere condolences,pl

Interesting meeting in the Main Board of the United Nations SKMP,pl

On 5 December this year. at the headquarters of the Board of the President of the UN General SKMP brig,,pl,Dr. Stanislaw Wozniak met with the President of the Management Board of the Warsaw Institute of Strategic Initiatives,,pl,WIIS,,en,The meeting was attended by Ms. Veronica Myck of Wiis and members of the Presidium of the UN ZG SKMP,,pl,During the meeting, representatives of Wiis have the opportunity to become familiar with the organizational structure,,pl,history and activities of the Association,,pl,one of whose objectives is to promote the knowledge society in the service of the peace Polish soldiers,,pl. the st. buried. dr Stanisław Woźniak spotkał się z prezesem Zarządu Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych (WIIS) Panem Dariuszem Lasockim. W spotkaniu uczestniczyła Pani Weronika Myck z WIIS oraz członkowie Prezydium ZG SKMP ONZ. Podczas spotkania przedstawiciele WIIS mieli okazję zapoznać się ze strukturą organizacyjną, historią oraz działalnością Stowarzyszenia, której jednym z celów jest propagowanie w społeczeństwie wiedzy o służbie dla pokoju polskich żołnierzy.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , , | Comments Off on Interesting meeting in the Main Board of the United Nations SKMP,pl