feast Grenadiers,pl

14 June 2017 year, in 77. Anniversary of Polish,,pl,Grenadier Division for the war against the Wehrmacht during the French campaign,,pl,the monument to the memory of sixteen thousand heroes led by Gen.,,pl,Bronislaw Spirit held a ceremony in honor of the fallen and deceased soldiers of the division,,pl,The monument is located at the intersection of Al,,pl,US and st,,pl,Grenadier Grochow,,pl,Commemorates all Polish grenadiers,,pl,including those,,pl,who in the name of slogans "For our freedom and yours" in shed,,pl,blood in defense of the French Alsace and Lorraine,,pl,The most famous fight of the division was a two-day Battle of Lagarde in June,,pl,Poles inflicted significant losses the German units,,pl 1. Dywizji Grenadierów do wojny przeciwko Wehrmachtowi w trakcie kampanii francuskiej 1940 year, pod pomnikiem pamięci szesnastu tysięcy bohaterów dowodzonych przez gen. Bronisława Ducha odbyła się uroczystość ku czci poległych i zmarłych żołnierzy tej dywizji. Pomnik znajduje się u zbiegu al. Stanów Zjednoczonych i ul. Grenadierów na Grochowie. Upamiętnia wszystkich polskich grenadierów, w tym tych, którzy w imię hasła „Za wolność naszą i waszą” przelewali w 1940 r. krew w obronie francuskiej Lotaryngii i Alzacji. Najsłynniejszym bojem dywizji była dwudniowa bitwa pod Lagarde w czerwcu 1940 r. Polacy zadali wówczas znaczące straty jednostkom niemieckim.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , | Comments Off on feast Grenadiers,pl

Co-operation with the municipal. Veterans and Victims of Oppression

On 13 June 2017 r. at the headquarters of the Association of Veterans in United Nations Peacekeeping Warsaw signed an agreement on cooperation SKMP the UN Office for the Veterans and Victims of Oppression,pl, in particular, the payment of the membership fee UdsKiOR naliczanej for membership for Polish Polish veterans associations and organizations in the World Veterans Federation.

Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , , | Comments Off on Co-operation with the municipal. Veterans and Victims of Oppression

Błękitny Marsz Pokoju

Blue III UN Peace march passed through the streets of Warsaw on,,pl,whose motto is #ChcePokojuNaSwiecie this time organized by the Information Center of the United Nations in Warsaw,,pl,The march began in the chair,,pl,route march along the Royal Route led through the streets of the New World and the Krakow suburb and ended in the square in front of the Church of the Visitation at the monument to Cardinal,,pl,Wyszynski,,pl,The march led by Martyna Wojciechowska honorary ambassador of WWF Poland,,pl,member of the Polish Humanitarian Action,,pl,Before the march were handed out blue balloons with the logo of the United Nations,,pl,When organizing the march helped students from the European Law Students Association ELSA Poland and volunteers,,pl 10 June. March, którego hasłem przewodnim jest #ChcePokojuNaSwiecie tym razem zorganizował Ośrodek Informacji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Warszawie (UNIC/Warsaw).
Marsz rozpoczął się o godz. 14.00, trasa przemarszu wiodła Traktem Królewskim ulicami Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście i zakończyła się na placu przed Kościołem Wizytek przy pomniku kard. Wyszyńskiego.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , , | Comments Off on Błękitny Marsz Pokoju

Warszawskie obchody Dnia Weterana

Traditionally, Like every year,, on 29 May this year. the Polish Army Museum in Warsaw took place the ceremony of laying a wreath and bunches of flowers at the obelisk "In honor of the Polish Army soldiers who died on peacekeeping missions,,pl,humanitarian and stabilization "near,,pl,which they are urns with earth from all the places where he died on missions Polish soldiers,,pl,The ceremony organized by the Main Board and the Warsaw Wheels Association of Veterans of United Nations Peacekeeping occasion of "International Day of United Nations Peacekeepers" "Veteran's Day activities outside the country",,pl, humanitarnych i stabilizacyjnych” nieopodal, którego znajdują się urny z ziemią ze wszystkich miejsc gdzie ginęli na misjach polscy żołnierze. Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , , , | Comments Off on Warszawskie obchody Dnia Weterana

Lodz Veteran's Day celebrations

W dniu 28.05.2017r. in the Parish of the Military in Lodz near No. 40 SKMP ONZ zorganizowało uroczyste obchody „Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ”, „Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa”. Uroczystość rozpoczęły się mszą św. w intencji żołnierzy uczestników misji pokojowych i stabilizacyjnych celebrowaną przez ks. płk Grzegorza Krupskiego – Dziekana Wojsk Lądowych Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Ksiądz Proboszcz w pięknych słowach odniósł się do służby polskich żołnierzy w misjach pokojowych i stabilizacyjnych określając ich „siewcami pokoju”.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , , | Comments Off on Lodz Veteran's Day celebrations