Sitzung des Verwaltungsrats der Vereinten Nationen SKMP

Auf 14 April. w Warszawie w sali konferencyjnej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. W posiedzeniu poza członkami Zarządu Głównego uczestniczyli przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej i pełnomocnicy Zarządu Głównego. Uczestnicy wysłuchali sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia, sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej.
Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , , , , , | Comments Off auf Sitzung des Verwaltungsrats der Vereinten Nationen SKMP

Verabschiedung des Kollegen Szczepan Edward GÓRAL,pl

Mit tiefem Bedauern geben wir bekannt,, dass auf 1 April 2018 r., nach einer langen und schweren Krankheit im Alter von 81 lat – odszedł na wieczną wartę nasz Kolega mjr w st. begraben. Szczepan Edward GÓRAL.
Msza Święta żałobna zostanie odprawiona w dniu 10 April (wtorek) bei. 11oo w Kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Puławskiej 434 (Pyry), po czym odbędzie się pochówek na pobliskim cmentarzu parafialnym w Pyrach.

Posted in Nachrichten | Tagged , , , | Comments Off auf Verabschiedung des Kollegen Szczepan Edward GÓRAL,pl

Wesołego Alleluja

Posted in Nachrichten | Tagged , , , | Comments Off auf Wesołego Alleluja

W Szczecinie rozmawiano o współpracy

Auf 14 März Vizepräsident des Hauptausschusses von SKMP ONZ Kol,,pl,und Schatzmeister von ZG Kol,,pl,Krzysztof Adamczyk begleitete den Präsidenten des Hauptausschusses der Union der Veteranen der Republik Polen und ehemalige politische Gefangene,,pl,Ryszard Sobierajski bei einem Treffen mit dem Vorstand der Szczecińskiego Koła nr,,pl,Die Vorstandsmitglieder lesen das Rad des Vorstands der polnischen Veteranen und ehemalige politische Gefangene der Hauptrichtungen der Tätigkeit des Vereins und die Aufgaben aus dem Arbeitsplan für das Jahr Räder entstehen,,pl,im Hauptquartier des Hauptvorstandes der Vereinigung der Veteranen der VN-Friedensmissionen Vize-Präsident der World Veterans Federation,,pl,Vorsitzender von SKMP ONZ Kol,,pl. Waldemar Wojtan, oraz skarbnik ZG Kol. Krzysztof Adamczyk towarzyszyli Panu prezesowi Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Oberst. dr. hab. Ryszardowi Sobierajskiemu w spotkaniu ze Zarządem Szczecińskiego Koła nr 19 Friedenssicherungseinsätze Veterans Association der Vereinten Nationen. Zarząd koła zapoznał członków Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z głównymi kierunkami działalności Stowarzyszenia oraz zadaniami wynikającymi z planu pracy koła na rok 2018. Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , , , | Comments Off auf W Szczecinie rozmawiano o współpracy

Ein Vertreter der moldawischen Veteranen in der UN SKMP,pl

Auf 13 bm. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ wiceprezydent Światowej Federacji Weteranów, prezes SKMP ONZ Kol. Stanislaw Wozniak traf sich mit dem Koordinator der Vereinigung der Veteranen der lokalen Kriege und bewaffnete Konflikte der Republik Moldau Herr Aliki Brighidinem,,pl,Das Treffen wurde von Mitgliedern des Präsidiums des Hauptausschusses der UN SKMP besucht,,pl,Wozniak Präsident vertraute den Gast mit den Zielen und aktuellen Aktivitäten der Welt Veterans Federation und der Vereinigung,,pl,Republik Moldau,,pl,in Warschau fanden Feiern statt,,pl,Jahrestag der Umwandlung der Union des bewaffneten Kampfes in die Heimatarmee und,,pl,Diversion-Management Jahrestag der Heimatarmee-Hauptquartier,,pl. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium Zarządu Głównego SKMP ONZ. Prezes Woźniak zapoznał gościa z celami i bieżącą działalnością Światowej Federacji Weteranów oraz Stowarzyszenia.
Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , , , , | Comments Off auf Ein Vertreter der moldawischen Veteranen in der UN SKMP,pl