Fest Grenadier,pl

14 Juni 2017 Jahr, ZU 77. rocznicę przystąpienia polskiej 1. Dywizji Grenadierów do wojny przeciwko Wehrmachtowi w trakcie kampanii francuskiej 1940 Jahr, pod pomnikiem pamięci szesnastu tysięcy bohaterów dowodzonych przez gen. Bronisława Ducha odbyła się uroczystość ku czci poległych i zmarłych żołnierzy tej dywizji. Das Denkmal befindet sich an der Kreuzung von Al liegt,,pl,USA und st,,pl,Grenadier Grochow,,pl,Erinnert an alle polnischen Grenadiere,,pl,einschließlich derjenigen,,,pl,die im Namen des Slogans „Für unsere Freiheit und Ihre“ in Schuppen,,pl,Blut in der Verteidigung des Französisch Elsass und Lothringen,,pl,Der berühmteste Kampf der Division war eine zweitägige Schlacht von Lagarde im Juni,,pl,Polen zugefügt erhebliche Verluste der deutschen Einheiten,,pl,am Sitz der Vereinigung der Veteranen der Vereinten Nationen Peacekeeping unterzeichnet Warschau ein Abkommen über die Zusammenarbeit SKMP das UN-Büro für die Veteranen und Opfer von Unterdrückung,,pl. Stanów Zjednoczonych i ul. Grenadierów na Grochowie. Upamiętnia wszystkich polskich grenadierów, w tym tych, którzy w imię hasła „Za wolność naszą i waszą” przelewali w 1940 r. krew w obronie francuskiej Lotaryngii i Alzacji. Najsłynniejszym bojem dywizji była dwudniowa bitwa pod Lagarde w czerwcu 1940 r. Polacy zadali wówczas znaczące straty jednostkom niemieckim.
Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , , , | Comments Off auf Fest Grenadier,pl

Die Zusammenarbeit mit den Office-ds. Veteranen und Opfer von Unterdrückung

Auf 13 Juni 2017 r. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Warszawie podpisane zostało porozumienie o współpracy SKMP ONZ z Urzędem do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, insbesondere durch einen Mitgliedsbeitrag zahlen UdsKiOR're Verbände für polnische Veteranen für die polnische Mitgliedschaft erhoben und Organisationen auf der World Veterans Federation,,pl,Blau III UN-Friedensmarsch durch die Straßen von Warschau weitergegeben,,pl,Motto, dessen #ChcePokojuNaSwiecie diesmal vom Informationszentrum der Vereinten Nationen in Warschau,,pl,Der Marsch begann in dem Stuhl,,pl,Geländemarsch entlang des Königsweg führte durch die Straßen der Neuen Welt und die Krakauer Vorstadt und endete auf dem Platz vor der Kirche der Heimsuchung am Denkmal für Kardinal,,pl,Wyszynski,,pl.

Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , , , , | Comments Off auf Die Zusammenarbeit mit den Office-ds. Veteranen und Opfer von Unterdrückung

Błękitny Marsz Pokoju

III Błękitny Marsz Pokoju ONZ przeszedł ulicami Warszawy w dniu 10 Juni. März, którego hasłem przewodnim jest #ChcePokojuNaSwiecie tym razem zorganizował Ośrodek Informacji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Warszawie (UNIC/Warsaw).
Marsz rozpoczął się o godz. 14.00, trasa przemarszu wiodła Traktem Królewskim ulicami Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście i zakończyła się na placu przed Kościołem Wizytek przy pomniku kard. Wyszyńskiego.
Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , , , , | Comments Off auf Błękitny Marsz Pokoju

Warszawskie obchody Dnia Weterana

TRADITIONELL, Wie in jedem Jahr,, w dniu 29 Mai dieses Jahres. w warszawskim Muzeum Wojska Polskiego odbyła się uroczystość złożenia wieńca i wiązanek kwiatów pod obeliskiem „W hołdzie żołnierzom Wojska Polskiego poległym na misjach pokojowych, humanitarnych i stabilizacyjnych” nieopodal, którego znajdują się urny z ziemią ze wszystkich miejsc gdzie ginęli na misjach polscy żołnierze. Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , , , , , | Comments Off auf Warszawskie obchody Dnia Weterana

Łódzkie obchody Dnia Weterana

W dniu 28.05.2017r. in der Pfarrei von der Militär in Lodz in der Nähe von No. 40 SKMP ONZ zorganizowało uroczyste obchody „Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ”, „Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa”. Uroczystość rozpoczęły się mszą św. w intencji żołnierzy uczestników misji pokojowych i stabilizacyjnych celebrowaną przez ks. płk Grzegorza Krupskiego – Dziekana Wojsk Lądowych Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Ksiądz Proboszcz w pięknych słowach odniósł się do służby polskich żołnierzy w misjach pokojowych i stabilizacyjnych określając ich „siewcami pokoju”.
Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , , , , | Comments Off auf Łódzkie obchody Dnia Weterana