Bestattungszeremonie Col.,,pl,Ryszard Sobierajski,,pl. dr. hab. Ryszarda Sobierajskiego

Auf 14 Juli. odbył się pogrzeb prezesa Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, wiceprzewodniczącego Rady Kombatantów przy Szefie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych płk dr. hab. Ryszarda Sobierajskiego. Wielce zasłużonego wykładowcy Technicznej Szkoły Wojsk Pancernych w Giżycku, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, Akademii Sztabu Generalnego WP i Akademii Obrony Narodowej.
Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , , , | Comments Off auf Bestattungszeremonie Col.,,pl,Ryszard Sobierajski,,pl. dr. hab. Ryszarda Sobierajskiego

Abschied von Kolegia Dobrosław Szcześnik,pl

Mit tiefem Bedauern geben wir bekannt,, dass auf 21 Juni., alt 69 lat – odszedł na wieczną wartę nasz Kolega st. chor. pc. der st. begraben. Dobrosław SZCZEŚNIK.
Msza Święta żałobna zostanie odprawiona w dniu 26 Juni (wtorek) bei. 11oo w Kościele pod wezwaniem Świętego Jerzego przy ul. Paderewskiego 56/60 w Zielonke, po czym odbędzie się pochówek na pobliskim cmentarzu parafialnym.
Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , | Comments Off auf Abschied von Kolegia Dobrosław Szcześnik,pl

Das Ende des Wettbewerbs "Helden sind unter uns",pl

12 Juni. odbyło się podsumowanie ogólnopolskiego Konkursu dla młodzieży „Bohaterowie są wśród nas”. Na konkurs, zorganizowany przez ZG ZKRPiBWP pod honorowym patronatem szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych min. Jana J. Kasprzyka oraz wiceprezydenta Światowej Federacji Weteranów gen. dr. Stanislaw Wozniak, napłynęło 151 prac ze 120 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , , , , | Comments Off auf Das Ende des Wettbewerbs "Helden sind unter uns",pl

Warszawskie obchody Dnia Peacekeepera

Auf 29 Mai dieses Jahres. In Warschau wurde der Internationale Tag der UN-Friedenstruppen gefeiert,,pl,In dem nahm eine Gruppe von Veteranen der Mitglieder der Vereinigung der Veteranen der UN-Friedensmissionen in Warschau mit dem Vizepräsidenten des Weltveteranenbundes teil,,pl,und eine Gruppe von Kombattanten mit dem Präsidenten des Hauptausschusses der Combatants 'Union und ehemaligen politischen Gefangenen, Oberst Hab,,pl,Ryszard Sobierajski,,pl,am Vorabend des "Internationalen Tages der Teilnehmer der UN-Friedensmissionen" an der Universität Warschau,,pl,im Ballsaal des Tyszkiewicz-Potocki-Palastes - die zweite Ausgabe der Konferenz mit dem Titel,,pl,Die Organisatoren der Konferenz waren das Warschauer Institut für Friedensforschung,,pl, Tag des Veterans Aktivitäten Neben der Border States. W których uczestniczyła grupa weteranów członków Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z Kół z Warszawy z wiceprezydentem Światowej Federacji Weteranów, prezesem Zarządu Głównego SKMP ONZ gen. BRIGG. der st. begraben. Dr. Stanislaw Wozniak, oraz grupa kombatantów z prezesem Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznym płk dr hab. Ryszardem Sobierajskim.
Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , , , , , | Comments Off auf Warszawskie obchody Dnia Peacekeepera

II Warszawski Przegląd Misji Pokojowych ONZ

28 Mai dieses Jahres. w przeddzień „Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ” na Uniwersytecie Warszawskim – w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich – odbyła się drugą edycję konferencji pt. „Warszawski Przegląd Misji Pokojowych ONZ”. Organizatorami Konferencji były Warszawski Instytut Badań nad Pokojem, Institut für Internationale Beziehungen und der Vereinigung der Veteranen der Friedensmissionen der Vereinten Nationen,,pl,Nach dem Öffnen der Konferenz,,pl,Begrüßung von Gästen und Teilnehmern durch Vertreter der Organisatoren,,pl,Michał Nadziak,,pl,WaPRI,,sw,Marke Madeja,,so,und Dr. Stanisław Woźniak,,pl,zwei Diskussionsrunden wurden abgehalten,,pl.
Po otwarciu konferencji, powitaniu gości i uczestników przez przedstawicieli organizatorów – Michała Nadziaka (WaPRI), dr hab. Marka Madeja (ISM UW) i dr Stanisława Woźniaka (UN SKMP) odbyły się dwa panele dyskusyjne.
Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , , , , , | Comments Off auf II Warszawski Przegląd Misji Pokojowych ONZ