Конгресс участников ЮНТАК миротворческой миссии в Камбодже,,pl,Двадцать пятая годовщина начала задач мандат польского контингента,,pl,Временная администрация ООН в Камбодже,,pl,под эгидой Совета,,pl,организовал встречу ветеранов миссии,,pl,В период с марта,,pl,в сентябре,,pl,в Камбодже,,pl,- в сторону блок логистики инжиниринговая обслуживала более,,pl,Ветераны встречи за пределами миссии пригласили семью павших солдат миссии в Камбодже,,pl

14 Июль 2017 г. w dwudziestą piątą rocznicę rozpoczęcia realizacji zadań mandatowych przez polski kontyngent (PKW Kambodża) w Tymczasowej Administracji ONZ w Kambodży (ЮНТАК), Круг номер 7 ООН SKMP, pod patronatem Zarządu Głównego, organizowało spotkanie weteranów tej misji.
W okresie od marca 1992 г. do września 1993 г. w Kambodży w 700 – osobowej jednostce logistyczno-inżynieryjnej służyło ponad 1200 Поляки, z których 5 Они заплатили самую высокую цену этот сервис,,pl,В память о миссии и интеграции ветеранов деятельности за пределами страны,,pl,в годовщину начала задач санкционированного NEC Камбоджу,,pl,ZG SKMP под эгидой Организации Объединенных Наций,,pl,организует встречу ветеранов,,pl,к которому мы приглашаем участников в этой конкретной миссии,,pl,Варшавский университет библиотека провела конференцию,,pl,Организованный по случаю Международного дня миротворцев ООН по Варшавскому институту по изучению проблем мира,,pl,WNPiSM Институт Международного университета отношений Варшавы и Ассоциация ветеранов миротворческих миссий ООН,,pl,ISM,,en,ПЕЖО,,nl.
Na spotkanie poza weteranami misji zaproszono rodziny poległych na misji w Kambodży żołnierzy.
Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Помеченный , , , , , , , | Комментариев нет на Конгресс участников ЮНТАК миротворческой миссии в Камбодже,,pl,Двадцать пятая годовщина начала задач мандат польского контингента,,pl,Временная администрация ООН в Камбодже,,pl,под эгидой Совета,,pl,организовал встречу ветеранов миссии,,pl,В период с марта,,pl,в сентябре,,pl,в Камбодже,,pl,- в сторону блок логистики инжиниринговая обслуживала более,,pl,Ветераны встречи за пределами миссии пригласили семью павших солдат миссии в Камбодже,,pl

Zapraszamy na „Zjazd Kambodżaków”

W bieżącym roku mija 25 lat od ustanowienia polskiego kontyngentu wojskowego w Tymczasowej Administracji ONZ w Kambodży (PKW UNTAC, PKW Kambodża). W misji tej brało udział ponad 1200 Поляки, z których 5 Они заплатили самую высокую цену этот сервис,,pl,В память о миссии и интеграции ветеранов деятельности за пределами страны,,pl,в годовщину начала задач санкционированного NEC Камбоджу,,pl,ZG SKMP под эгидой Организации Объединенных Наций,,pl,организует встречу ветеранов,,pl,к которому мы приглашаем участников в этой конкретной миссии,,pl,Варшавский университет библиотека провела конференцию,,pl,Организованный по случаю Международного дня миротворцев ООН по Варшавскому институту по изучению проблем мира,,pl,WNPiSM Институт Международного университета отношений Варшавы и Ассоциация ветеранов миротворческих миссий ООН,,pl,ISM,,en,ПЕЖО,,nl.
Dla upamiętnienia misji oraz integracji środowiska weteranów działań poza granicami państwa, на 14 Июль., w rocznicę rozpoczęcia realizacji zadań mandatowych przez PKW Kambodża, Круг номер 7, pod patronatem ZG SKMP ONZ, organizuje spotkanie weteranów, na które serdecznie zapraszamy w szczególności uczestników tej misji.

Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Помеченный , , , , , , , | Комментариев нет на Zapraszamy na „Zjazd Kambodżaków”

Święto Grenadierów

14 Июнь 2017 год, в 77. rocznicę przystąpienia polskiej 1. Dywizji Grenadierów do wojny przeciwko Wehrmachtowi w trakcie kampanii francuskiej 1940 год, pod pomnikiem pamięci szesnastu tysięcy bohaterów dowodzonych przez gen. Bronisława Ducha odbyła się uroczystość ku czci poległych i zmarłych żołnierzy tej dywizji. Pomnik znajduje się u zbiegu al. Stanów Zjednoczonych i ul. Grenadierów na Grochowie. Upamiętnia wszystkich polskich grenadierów, w tym tych, którzy w imię hasła „Za wolność naszą i waszą” przelewali w 1940 г. krew w obronie francuskiej Lotaryngii i Alzacji. Najsłynniejszym bojem dywizji była dwudniowa bitwa pod Lagarde w czerwcu 1940 г. Polacy zadali wówczas znaczące straty jednostkom niemieckim.
Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Помеченный , , , , | Комментариев нет на Święto Grenadierów

Сотрудничество с муниципальными. Ветеранов и жертв угнетения

На 13 Июнь 2017 г. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Warszawie podpisane zostało porozumienie o współpracy SKMP ONZ z Urzędem do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a w szczególności o opłacaniu przez UdsKiOR składki członkowskiej naliczanej dla Polski za członkowstwo polskich związków i stowarzyszeń kombatanckich w Światowej Federacji Weteranów.

Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Помеченный , , , , , | Комментариев нет на Сотрудничество с муниципальными. Ветеранов и жертв угнетения

Błękitny Marsz Pokoju

марш Синий III мира ООН прошли по улицам Варшавы на,,pl,девиз которого является #ChcePokojuNaSwiecie на этот раз организованный Информационным центром Организации Объединенных Наций в Варшаве,,pl,Шествие началось в кресле,,pl,Маршрут марш по Королевскому пути вел через улицу Нового Света и пригород Кракова и завершился на площади перед церковью Благовещения у памятника кардинал,,pl,Вышинского,,pl 10 Июнь. Март, którego hasłem przewodnim jest #ChcePokojuNaSwiecie tym razem zorganizował Ośrodek Informacji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Warszawie (UNIC/Warsaw).
Marsz rozpoczął się o godz. 14.00, trasa przemarszu wiodła Traktem Królewskim ulicami Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście i zakończyła się na placu przed Kościołem Wizytek przy pomniku kard. Wyszyńskiego.
Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Помеченный , , , , , | Комментариев нет на Błękitny Marsz Pokoju