Warszawskie obchody Dnia Weterana

29 Май в этом году. w Międzynarodowym Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ, День ветеранов за пределами государственных границ,,pl,члены Ассоциация ветеранов миротворческих миссий ООН из Варшавских кругов почтила память мертвые и упавшие коллеги,,pl,на территории музея делегации польской армии она возложила венок перед обелиском "В память солдат польской армии" убит в миротворческих миссиях,,pl,из которых есть урны с землей из всех мест, где они погибли во время миссий Польские солдаты,,pl, członkowie Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z Kół warszawskich oddali hołd zmarłym i poległym kolegom. Часов. 1000 na terenie Muzeum WP delegacja złożyła wieniec przed obeliskiem „W hołdzie żołnierzom Wojska Polskiego poległym na misjach pokojowych, humanitarnych i stabilizacyjnych” nieopodal, którego znajdują się urny z ziemią ze wszystkich miejsc gdzie ginęli na misjach polscy żołnierze.

Продолжить чтение
Опубликовано в Новости | Помеченный , , , , , | Комментариев нет на Warszawskie obchody Dnia Weterana

Kolega DUDZIŃSKI odszedł na wieczną wartę

С глубоким прискорбием сообщаю Вам, что 23 Май 2019 г. он ушел в вечную стражу в возрасте,,pl,наш коллега полковник в ст,,pl,отдыхает Станислав ДУДЗИНСКИЙ,,pl,член-основатель колеса нет,,pl,SKMP ONZ,,nl,Солдат польской армии,,pl,Юрист по образованию,,pl,& nbsp; участвовал в команде разработчиков организационные документы,,pl,Устав Ассоциации,,pl,и позже поправки к Уставу,,pl,он участвовал в международной комиссии Контроль и наблюдение в Лаосе,,pl,Награжден многими медалями,,pl,Мы проигрываем в умерших хороший друг и коллега,,pl,Прощальная церемония состоится на,,pl,oO в Похоронном Доме Военные Повонски,,pl,Похороны состоятся на Кладбище в Зелонке,,pl,искренние слова Мы вкладываем наше сострадание в печаль семьи,,pl,в Международный день участников Мирные миссии ООН,,pl 89 lat nasz Kolega płk w st. spoczynku Stanisław DUDZIŃSKI. От 1999 г. członek-założyciel koła nr 16 SKMP ONZ. Żołnierz Wojska Polskiego. Z wykształcenia prawnik.  Uczestniczył w składzie opracowującym dokumenty organizacyjne, m.in. Statut Stowarzyszenia, a w okresie późniejszym poprawki do Statutu. Между 1964-1965 brał udział w Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Laosie. Odznaczony wieloma medalami. W zmarłym tracimy dobrego Kolegę i Przyjaciela.

Ceremonia pożegnalna odbędzie się w dniu 30 Май 2019 г. в. 11.oo w Domu Pogrzebowym  Powązki Wojskowe. Pochówek nastąpi na Cmentarzu w Zielonce.

Wyrazy szczerego współczucia składamy pogrążonej w smutku Rodzinie.

Привет Его память!

Опубликовано в Новости | Помеченный , , | Комментариев нет на Kolega DUDZIŃSKI odszedł na wieczną wartę

Ветераны праздновали победу,,pl,Мате вторник ушел в вечную стражу,,pl

На 8 maja br., w 74-rocznicę podpisania aktu bezwarunkowej kapitulacji przez nazistowskie Niemcy, przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbyła się uroczystość patriotyczna, целью которого было отпраздновать победу, одержанную много лет назад, и почтить память погибших в защиту свободы,,pl,Вторая мировая война длилась всего,,pl,они участвовали в этом,,pl,состояние,,pl,Вооруженные действия были проведены на территории,,pl,и о,,pl,миллион человек,,pl,Этот самый кровавый конфликт в истории Европы преодолел,,pl,миллионы жертв,,pl,в этом более,,pl,миллионы поляков,,pl,Дань боевикам, борющимся за независимость, дали ветераны,,pl,солдаты и представители государственной власти,,pl,Военная почетная помощь была оказана Представительским полком Польской Армии, а Польский Государственный Гимн был исполнен Представительным Оркестром Польской Армии.,,pl.
II wojna światowa trwała w sumie 6 год, uczestniczyły w niej 72 państwa. Działania zbrojne prowadzone były na terytorium 40 Состояние, a do wojska powołano około 110 mln osób. Ten najbardziej krwawy konflikt w dziejach Europy pochłonął ponad 50 milionów ofiar, w tym ponad 6 milionów Polaków.
Hołd walczącym o niepodległość oddali kombatanci, żołnierze oraz przedstawiciele władz państwowych. Wojskową asystę honorową wystawił Pułk Reprezentacyjny WP a Hymn Rzeczypospolitej Polskiej zagrała Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego.
Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Помеченный , | Комментариев нет на Ветераны праздновали победу,,pl,Мате вторник ушел в вечную стражу,,pl

Kolega Wtorek odszedł na wieczną wartę

Z głębokim żalem informujemy, , что на 26 Апрель., po ciężkiej chorobie – odszedł na wieczną wartę, престарелый 88 lat wieloletni członek koła nr 16 Наша Ассоциация полковник в ст,,pl,Отдых Казимеж. Вторник,,pl,солдат польской армии,,pl,& nbsp; в годах,,pl,служил в Международной комиссии по контролю и надзору во Вьетнаме,,pl,он был активным членом и давним казначеем колеса нет,,pl,В усопшем мы теряем хорошего друга и коллегу,,pl,на Южном Антониновом кладбище,,pl,От имени Главного совета Ассоциации ветеранов миротворческих миссий ООН - сын Мирослав,,pl,внук Петр и остальные члены семьи - выражаем соболезнования,,pl,Май этого года,,pl,на 74-й годовщине подписания акта о безоговорочной капитуляции нацистской Германии,,pl,перед могилой Неизвестного солдата на площади маршала Юзефа Пилсудского в Варшаве,,pl,была патриотическая церемония,,pl. spoczynku Kazimierz WTOREK, żołnierz Wojska Polskiego.  W latach 1972-1973 służył w Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Wietnamie. От 2002 г. był aktywnym członkiem i wieloletnim skarbnikiem koła nr 16 Ассоциация ветеранов по поддержанию мира Организации Объединенных Наций. W zmarłym tracimy dobrego Kolegę i Przyjaciela.
Ceremonia Pogrzebowa odbędzie się w dniu 10 Май 2019 г. в. 10:30 В Варшаве, na Cmentarzu Południowym Antoninów .
W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – synowi Mirosławowi, wnukowi Piotrowi oraz pozostałej Rodzinie – składamy wyrazy współczucia.

Привет Его память!

Опубликовано в Новости | Помеченный , | Комментариев нет на Kolega Wtorek odszedł na wieczną wartę

Plenarne Posiedzenie ZG SKMPONZ

27 Апрель 2019 г. в Варшаве состоялось пленарное заседание Главного совета Ассоциации ветеранов миротворческих миссий ООН,,pl,выслушав казначея Коля,,pl,Кшиштоф Адамчик и представитель Главной ревизионной комиссии Кол,,pl,Генрик Янус,,pl,принял финансовый отчет за,,pl,год и утвердил бюджетную смету на год,,pl,Правление также определило количество делегатов на осень, запланированное на этот год.,,pl,Национальный Конгресс Ассоциации и обсудил другие важные вопросы для Ассоциации,,pl,Встреча была также возможностью поблагодарить самых активных членов за их жертвенную социальную работу для Ассоциации и среды ветеранов и ветеранов.,,pl. Главный совет, po wysłuchaniu skarbnika Kol. Krzysztofa Adamczyka i przedstawiciela Głównej Komisji Rewizyjnej Kol. Henryka Janusa, przyjął Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok i zatwierdził Preliminarz Budżetowy na rok 2019. Zarząd zdecydował również o ilości delegatów na planowany na jesień br. Zjazd Krajowy Stowarzyszenia oraz omówił inne istotne dla Stowarzyszenia sprawy bieżące. Posiedzenie było również okazją do podziękowania najbardziej aktywnym członkom za ich ofiarną pracę społeczną dla Stowarzyszenia i środowiska kombatantów i weteranów. Первая в мире золотая медаль "За заслуги перед ООН СКМП",,pl,генеральный секретарь ZKRPiBWP,,pl,Вице-президент ООН СКМП СКМ,,pl,Вальдемар Войтан награжден от имени Главного правления президента Ассоциации Кол,,pl,Главный совет Ассоциации ветеранов миротворческих миссий ООН выражает искренние соболезнования коллеге Эдварду Войцеховскому из круга,,pl,Варшава из-за смерти его жены,,pl,Панихида будет отмечаться в храме Успения Пресвятой Девы Марии,,pl,Старе Бабице,,ro,рынок,,pl,понедельник,,pl,после чего трупы будут вывезены на местное кладбище,,pl,Мы также выражаем соболезнование члену Ассоциации,,pl,в Варшаве, Кол,,pl,Збигнев Кшешняк из-за смерти сына Мачей,,pl, sekretarz generalny ZKRPiBWP, wiceprezes ZG SKMP ONZ Kol. Waldemar Wojtan udekorował w imieniu Zarządu Głównego prezesa Stowarzyszenia Kol. доктор. Станислав Возняк.
Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Помеченный , , | Комментариев нет на Plenarne Posiedzenie ZG SKMPONZ