Warszawskie obchody Dnia Weterana

29 Mai de cette année. w Międzynarodowym Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Dniu Weterana Działań Poza Granicami Państwa, członkowie Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z Kół warszawskich oddali hołd zmarłym i poległym kolegom. Les heures. 1000 na terenie Muzeum WP delegacja złożyła wieniec przed obeliskiem „W hołdzie żołnierzom Wojska Polskiego poległym na misjach pokojowych, humanitarnych i stabilizacyjnych” nieopodal, którego znajdują się urny z ziemią ze wszystkich miejsc gdzie ginęli na misjach polscy żołnierze.

Continuer la lecture
Publié dans Nouvelles | Tagged , , , , , | Commentaires fermés sur Warszawskie obchody Dnia Weterana

Un ami de DUDZINSKI est parti pour la garde éternelle,pl

C'est avec un profond regret de vous informer, QUE 23 Mai 2019 r. odszedł na wieczną wartę w wieku 89 lat nasz Kolega płk w st. spoczynku Stanisław DUDZIŃSKI. DE CHEZ 1999 r. członek-założyciel koła nr 16 SKMP ONZ. Żołnierz Wojska Polskiego. Z wykształcenia prawnik.  Uczestniczył w składzie opracowującym dokumenty organizacyjne, m.in. Statut Stowarzyszenia, a w okresie późniejszym poprawki do Statutu. Entre 1964-1965 brał udział w Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Laosie. Odznaczony wieloma medalami. W zmarłym tracimy dobrego Kolegę i Przyjaciela.

Ceremonia pożegnalna odbędzie się w dniu 30 Mai 2019 r. à. 11.oo w Domu Pogrzebowym  Powązki Wojskowe. Pochówek nastąpi na Cmentarzu w Zielonce.

Wyrazy szczerego współczucia składamy pogrążonej w smutku Rodzinie.

Salut Sa mémoire!

Publié dans Nouvelles | Tagged , , | Commentaires fermés sur Un ami de DUDZINSKI est parti pour la garde éternelle,pl

Les vétérans ont célébré la victoire,pl

Sur 8 maja br., w 74-rocznicę podpisania aktu bezwarunkowej kapitulacji przez nazistowskie Niemcy, przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbyła się uroczystość patriotyczna, której celem było uczczenie odniesionego przed laty zwycięstwo i uhonorowanie pamięci poległych w obronie wolności.
II wojna światowa trwała w sumie 6 année, uczestniczyły w niej 72 państwa. Działania zbrojne prowadzone były na terytorium 40 État, a do wojska powołano około 110 mln osób. Ten najbardziej krwawy konflikt w dziejach Europy pochłonął ponad 50 milionów ofiar, w tym ponad 6 milionów Polaków.
Hołd walczącym o niepodległość oddali kombatanci, żołnierze oraz przedstawiciele władz państwowych. Wojskową asystę honorową wystawił Pułk Reprezentacyjny WP a Hymn Rzeczypospolitej Polskiej zagrała Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego.
Continuer la lecture

Publié dans Nouvelles | Tagged , | Commentaires fermés sur Les vétérans ont célébré la victoire,pl

Kolega Wtorek odszedł na wieczną wartę

Avec un profond regret d'informer,,pl,qui a laissé une valeur éternelle de notre collègue S. P,,pl,Maria Sosnowska,,en,membre de longue date du Cercle Board No.,,pl,Varsovie-Bemowo,,pl,S. P,,pl,Mme Maria était un vétéran des missions FUNU II,,pl,Les funérailles auront lieu le,,pl,mardi,,pl,Nord cimetière après un service dans le fauteuil,,pl,dans la chapelle près de l'église de Saint-,,pl,rue Ignace,,pl,Kazimierz Wóycicki 14a,,pl,Salut Sa mémoire,,pl,suivie d'une cérémonie funéraire au cimetière militaire de Powazki,,pl,La réunion a été suivie par Mme Veronica Myck de Wiis et les membres du Présidium de l'ONU ZG SKMP,,pl,Au cours de la réunion, les représentants ont la possibilité Wiis de se familiariser avec la structure organisationnelle,,pl,l'histoire et les activités de l'Association,,pl, que sur 26 Avril., po ciężkiej chorobie – odszedł na wieczną wartę, w wieku 88 lat wieloletni członek koła nr 16 Naszego Stowarzyszenia płk w st. spoczynku Kazimierz WTOREK, żołnierz Wojska Polskiego.  W latach 1972-1973 służył w Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Wietnamie. DE CHEZ 2002 r. był aktywnym członkiem i wieloletnim skarbnikiem koła nr 16 Maintien de la paix de l'Association des anciens combattants de l'Organisation des Nations Unies. W zmarłym tracimy dobrego Kolegę i Przyjaciela.
Ceremonia Pogrzebowa odbędzie się w dniu 10 Mai 2019 r. à. 10:30 à Varsovie, na Cmentarzu Południowym Antoninów .
W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – synowi Mirosławowi, wnukowi Piotrowi oraz pozostałej Rodzinie – składamy wyrazy współczucia.

Salut Sa mémoire!

Publié dans Nouvelles | Tagged , | Commentaires fermés sur Kolega Wtorek odszedł na wieczną wartę

Réunion plénière du SKMONZ,pl

27 Avril 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Plenarne Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Le conseil principal, po wysłuchaniu skarbnika Kol. Krzysztofa Adamczyka i przedstawiciela Głównej Komisji Rewizyjnej Kol. Henryka Janusa, przyjął Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok i zatwierdził Preliminarz Budżetowy na rok 2019. Zarząd zdecydował również o ilości delegatów na planowany na jesień br. Zjazd Krajowy Stowarzyszenia oraz omówił inne istotne dla Stowarzyszenia sprawy bieżące. Posiedzenie było również okazją do podziękowania najbardziej aktywnym członkom za ich ofiarną pracę społeczną dla Stowarzyszenia i środowiska kombatantów i weteranów. Pierwszym w historii złotym medalem „Za Zasługi Dla SKMP ONZ”, sekretarz generalny ZKRPiBWP, wiceprezes ZG SKMP ONZ Kol. Waldemar Wojtan udekorował w imieniu Zarządu Głównego prezesa Stowarzyszenia Kol. dr. Stanislaw Wozniak.
Continuer la lecture

Publié dans Nouvelles | Tagged , , | Commentaires fermés sur Réunion plénière du SKMONZ,pl