20. rocznica koszalińskiego Koła SKMP ONZ

12 February. w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie odbyło się uroczyste spotkanie członków Koła Nr 18 SKMP ONZ z okazji przypadającej w dniu 10 February 20. rocznicy jego powstania.
Uroczyste zebranie zaszczycili swoją obecnością reprezentanci władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych Koszalina i przyległych miast i gmin. Szerokie grono przedstawicieli wojska – dowódca Garnizonu Koszalin, commander 17 i 18 WOG, prezesi zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń.

Continue reading
Posted in News | Tagged , , , | Comments Off on 20. rocznica koszalińskiego Koła SKMP ONZ

20-lecie warszawskiego Koła nr 16

12 February. 20 rocznicą powstania obchodziło Koło nr 16 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Warszawa – Mokotów. At the ceremony of this occasion came members of the circle and invited guests,,pl,Alice The soldier welcomed guests and everyone who came to the ceremony,,pl,reminded history & nbsp; and the most important events from the history of the circle No.,,pl,Next the following spoke: the President of the Main Board general,,pl,deputy mayor the Mokotów district Krzysztof Skolimowski and the Director of the Szczepan Veteran Center Głuszczak. & Nbsp; In the second part of the ceremony were presented decorations & occasional awards,,pl. President of Wheels Col.. Alicja Żołnierczyk przywitała gości oraz wszystkich przybyłych na uroczystość, przypomniała historię i najważniejsze wydarzenia z historii koła nr 16. Następnie zabrali głos Prezes Zarządu Głównego gen. Stanislaw Wozniak, z-ca burmistrza dzielnicy Mokotów Krzysztof Skolimowski oraz Dyrektor Centrum Weterana Szczepan Głuszczak. W drugiej części uroczystości zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia okolicznościowe.

Continue reading
Posted in News | Tagged , , , , | Comments Off on 20-lecie warszawskiego Koła nr 16

Members of the Circle No.,,pl,UN SKMP at the shooting range,,pl 47 SKMP ONZ na strzelnicy

On 25 January 2020 r. członkowie koła nr 47 z Rembertowa spotkali się na strzelnicy sportowej FSO w Warszawie. Zarząd Koła przy pomocy sponsorów zorganizował kolejne już spotkanie integracyjno-strzeleckie. Po omówieniu przez instruktorów warunków strzelania i przepisów bezpieczeństwa, uczestnicy mieli okazję odbyć strzelania z różnych typów karabinków szturmowych i pistoletów.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , | Comments Off on Members of the Circle No.,,pl,UN SKMP at the shooting range,,pl 47 SKMP ONZ na strzelnicy

An unusual visit to the Main Board,pl

On 23 January. w Zarządzie Głównym wizytę złożyło dwóch niecodziennych gości, kolegów członków stowarzyszenia, ludzi nauki. Profesora dr. hab. Dariusza Kozerawskiego z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr. Czesława Marcinkowskiego kierownik Zakładu Transgranicznych Zagrożeń Bezpieczeństwa RP w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , , | Comments Off on An unusual visit to the Main Board,pl

X Anniversary of the Founding of the Circle no,pl 45 UN SKMP

15 January., in Radom there were ceremonial celebrations of the 10th anniversary of the Circle no,,pl,in which members of the Circle and invited guests participated,,pl,Edward Kowalewski recalled the history of the creation of the Circle and summarized its 10 years of activity,,pl,The circle and its members are very active,,pl,so there was a lot to show off,,pl 45 Peacekeeping Veterans Association of the United Nations.
During the celebrations, w którym uczestniczyli członkowie Koła oraz zaproszeni goście, prezes Koła, member of the Board of the United Nations Col SKMP. Edward Kowalewski przypomniał historie powstania Koła oraz podsumował jego 10-letnią działalność. Koło oraz jego członkowie są bardzo aktywni, więc było się czym pochwalić.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , | Comments Off on X Anniversary of the Founding of the Circle no,pl 45 UN SKMP