20-LECIE KOŁA nr 25 SKMP ONZ W OPOLU

Film o historii i działalności Koła nr 25 Opolu

Posted in Aktualności | Tagged , , , | Comments Off on 20-LECIE KOŁA nr 25 SKMP ONZ W OPOLU

Kolega Balawender odszedł na wieczną wartę

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 17 listopada br., w wieku 91 lat odszedł na wieczną wartę, wieloletni członek koła nr 16 Naszego Stowarzyszenia płk w st. spoczynku Albert BALAWENDER. W czasie wieloletniej służby wojskowej zajmował wiele odpowiedzialnych stanowisk w strukturach Sztabu Generalnego oraz jednostkach Instytucji Centralnych MON.  W roku 1965 służył w Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Indochinach (Laosie). Za wzorową służbę i działalność społeczną uhonorowany wieloma odznaczeniami wojskowymi i medalami honorowymi. Aktywny członek Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. W zmarłym tracimy dobrego Kolegę i Przyjaciela.
W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Rodzinie zmarłego – składamy wyrazy szczerego współczucia.

Cześć Jego Pamięci!

Posted in Aktualności | Tagged , , , | Comments Off on Kolega Balawender odszedł na wieczną wartę

Gen. bryg. dr Edward Wejner

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 października 2020 r., w wieku 89 lat, odszedł na wieczną wartę nasz Kolega członek założyciel Stowarzyszenia gen. bryg. dr Edward Wejner.
Podczas wieloletniej służby zajmował wiele odpowiedzialnych stanowisk w strukturach Wojska Polskiego. W latach 1978 -1979 był szefem sztabu X i dowódcą XI zmiany Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej w Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ w Egipcie i Syrii. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i wieloma innymi odznaczeniami.
Continue reading

Posted in Aktualności | Tagged , , , | Comments Off on Gen. bryg. dr Edward Wejner

Posiedzenie Plenarne Zarządu Głównego SKMP ONZ

W dniach 11-13 września b.r., w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Plenarne Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, na które zaproszeni zostali prezesi lub przedstawiciele kół Stowarzyszenia. W posiedzeniu uczestniczyło 32 członków Stowarzyszenia, w tym 11 członków Zarządu Głównego. Po wysłuchaniu sprawozdania skarbnika Kol. Krzysztofa Adamczyka i przedstawiciela Głównej Komisji Rewizyjnej, ZG przyjął Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok i zatwierdził Preliminarz Budżetowy na rok 2020.
Continue reading

Posted in Aktualności | Tagged , , , , | Comments Off on Posiedzenie Plenarne Zarządu Głównego SKMP ONZ

Prof. dr hab. Michał Chilczuk

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 sierpnia 2020 r., w wieku 94 lat, po długim, ciekawym i niezwykłym życiu, odszedł na wieczną wartę przyjaciel i orędownik Stowarzyszenia Prof. dr hab. Michał Chilczuk.
Specjalista w zakresie planowania regionalnego, związany z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, wicedyrektor Instytutu Geografii PAN w latach 60-tych XX wieku, stypendysta Eisenhower Exchange Fellowship, ekspert ONZ (UNDP) w Iranie, Namibii i Zambii, wykładowca na Hokkaido University (Sapporo, Japonia) i University of Namibia (Windhoek, Namibia), autor wielu publikacji książkowych i artykułów o tematyce zawodowej.
Pułkownik WP (w stanie spoczynku), żołnierz frontowy walk o niepodległość Polski w okresie II wojny światowej, uhonorowany najwyższymi odznaczeniami bojowymi m.in.: Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych oraz po wojnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaką – gwiazdą “Polska Niepodległa 1918”.
Aktywny uczestnik międzynarodowego ruchu kombatanckiego – wieloletni przedstawiciel Polski w Światowej Federacji Kombatantów (World Veterans Federation) z siedzibą w Paryżu.
Msza święta pogrzebowa odbędzie się w piątek 4 września 2020 roku o godzinie 13.00 w kościele św. Jana z Dukli (nowy kościół), ul. Czerniakowska 2/4, wjazd od ul. Bernardyńskiej, po zakończeniu której nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu rodzinnego na Cmentarzu Czerniakowskim (Sadyba).


Łącząc się w żałobie i smutku, w imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – składamy kondolencje i wyrazy najszczerszego współczucia Rodzinie zmarłego.

Cześć Jego Pamięci!

Posted in Aktualności | Tagged , , | Comments Off on Prof. dr hab. Michał Chilczuk