Spotkanie opłatkowe w warszawskim Kole nr 7

On 18 December 2019 odbyło się zebranie członków Koła nr 7 (Warsaw Prague) Stowarzy­szenia Kombatantów Misji pokojowych ONZ. Zebraniu przewodniczył prezes Koła kol. Ryszard Gard. Podczas zebrania oprócz podsumowania roku i przedstawienia planów na rok przyszły, do Stowarzyszenia przyjęto dwóch weteranów misji na Wzgórzach Golan, Jugosławii i Afgani­stanie.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , | Comments Off on Spotkanie opłatkowe w warszawskim Kole nr 7

We want world peace,,pl,meeting of veterans with young people,,pl – spotkanie kombatantów z młodzieżą

On 3 December 2019 r. do Centrum Edukacji Historycznej na warszawskiej Woli zaproszono młodzież z warszawskich szkół i uczelni. Młodzi warsza­wiacy mieli okazję spotkać się i porozmawiać z kombatantami i weteranami zrzeszonymi w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Stowarzyszeniu Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Spotkanie prowadził sekretarz Krajowej Rady Środowiska Żołnierzy Kombatantów Misji Pokojowych ONZ kol. Waldemar Baranowski. Podczas spotkania uczestnikom przedstawiono prezentację multimedialną „We want world peace,,pl,meeting of veterans with young people,,pl – Udział Polski w misjach pokojowych ONZ 1953-2019“.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , | Comments Off on We want world peace,,pl,meeting of veterans with young people,,pl – spotkanie kombatantów z młodzieżą

Symposium on Korea at the Veteran Center,pl

On 18 November 2019 r. w Centrum Weterana odbyło się Sympozjum poświęcone udziałowi Polaków w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych (KNPN) in Korea.
Rozpoczęło się ono od symbolicznego oddania hołdu Polakom, którzy oddali życie dla pokoju w tym trzem oficerom, którzy zginęli 7 November 1955 r. w katastrofie lotniczej w Korei. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem żołnierzy poległych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , , | Comments Off on Symposium on Korea at the Veteran Center,pl

National Independence Day,pl

11 November. to celebrate,,pl,Anniversary of Poland regaining independence in all major cities patriotic celebrations were held with the participation of veterans of the members of the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions,,pl,Representatives of local governments and local authorities took part in these ceremonies,,pl,troops,,pl,National Tax Administration and Territorial Defense Forces and non-governmental organizations of veterans,,pl,veterans and former soldiers,,pl,Independence Day,,pl 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości we wszystkich większych miastach odbyły się uroczystości patriotyczne z udziałem weteranów członków Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.
W ceremoniach tych brali udział przedstawiciele samorządów oraz władz terenowych, pododdziały wojska, Police, Border Guard, Państwowej Straży Pożarnej, Prison Service, Krajowej Administracji Skarbowej i Wojsk Obrony Terytorialnej oraz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów, weteranów oraz byłych żołnierzy.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , | Comments Off on National Independence Day,pl

V Holy Cross Memorial March,pl

On November 9,,pl,has already been traditional,,pl,organized by the Kielce Circle no,,pl,V Holy Cross March of Remembrance of the Fallen and the Dead in Missions outside the State,,pl,The weather was good and the participants traveled beautiful within a few hours,,pl,scenic route,,pl,"Red" tourist trail of the Jodłowa Forest,,pl,from St.,,pl,Catherine through Łysica to St.,,pl,Memory of colleagues,,pl,those who died and died on missions were honored with a moment of silence,,pl,lighting the symbolic "Memorial Candle" at the start of the march,,pl,The organizers of the march would like to thank veterans and supporters from the Kielce and Radom Circle of our Association for participating in the march.,,pl 2019 r., odbył się tradycyjny już, organizowany przez kieleckie Koło nr 9 Peacekeeping Veterans Association of the United Nations, V Świętokrzyski Marsz Pamięci Poległych i Zmarłych w Misjach poza Granicami Państwa. Pogoda dopisała a uczestnicy przemierzyli w ciągu kilku godzin przepiękną, malowniczą trasę – „czerwonym” szlakiem turystycznym Puszczy Jodłowej, ze Św. Katarzyny przez Łysicę do Św. Cross. Pamięć kolegów, poległych i zmarłych na misjach uczczono chwilą ciszy, zapalając na starcie Marszu symboliczny „Znicz Pamięci”. Organizatorzy marszu serdecznie dziękują za udział w marszu weteranom i sympatykom z kieleckiego i radomskiego Koła naszego Stowarzyszenia.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , | Comments Off on V Holy Cross Memorial March,pl