Warszawskie obchody Dnia Weterana

29 Mai dieses Jahres. w Międzynarodowym Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Dniu Weterana Działań Poza Granicami Państwa, członkowie Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z Kół warszawskich oddali hołd zmarłym i poległym kolegom. Die Stunden. 1000 na terenie Muzeum WP delegacja złożyła wieniec przed obeliskiem „W hołdzie żołnierzom Wojska Polskiego poległym na misjach pokojowych, humanitarnych i stabilizacyjnych” nieopodal, którego znajdują się urny z ziemią ze wszystkich miejsc gdzie ginęli na misjach polscy żołnierze.

Lesen Sie weiter
Posted in Nachrichten | Tagged , , , , , | Comments Off auf Warszawskie obchody Dnia Weterana

Ein Freund von DUDZINSKI reiste zur ewigen Wache ab,pl

Mit tiefem Bedauern geben wir bekannt,, DASS 23 Mai 2019 r. odszedł na wieczną wartę w wieku 89 lat nasz Kolega płk w st. spoczynku Stanisław DUDZIŃSKI. VON 1999 r. członek-założyciel koła nr 16 SKMP ONZ. Żołnierz Wojska Polskiego. Z wykształcenia prawnik.  Uczestniczył w składzie opracowującym dokumenty organizacyjne, m.in. Statut Stowarzyszenia, a w okresie późniejszym poprawki do Statutu. Zwischen 1964-1965 brał udział w Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Laosie. Odznaczony wieloma medalami. W zmarłym tracimy dobrego Kolegę i Przyjaciela.

Ceremonia pożegnalna odbędzie się w dniu 30 Mai 2019 r. bei. 11.oo w Domu Pogrzebowym  Powązki Wojskowe. Pochówek nastąpi na Cmentarzu w Zielonce.

Wyrazy szczerego współczucia składamy pogrążonej w smutku Rodzinie.

Hallo Sein Speicher!

Posted in Nachrichten | Tagged , , | Comments Off auf Ein Freund von DUDZINSKI reiste zur ewigen Wache ab,pl

Die Veteranen feierten den Sieg,pl

Auf 8 Mai dieses Jahres,,pl,am 74. Jahrestag der Unterzeichnung des Aktes der bedingungslosen Kapitulation durch Nazideutschland,,pl,vor dem Grab des unbekannten Soldaten auf dem Marschall Józef Piłsudski in Warschau,,pl,eine patriotische Zeremonie fand statt,,pl,deren Zweck es war, an den vor Jahren errungenen Sieg zu erinnern und die Erinnerung an diejenigen zu ehren, die zur Verteidigung der Freiheit gestorben sind,,pl,Zweiten Weltkrieg insgesamt,,pl,daran teilgenommen,,pl,Zustand,,pl,Auf dem Territorium wurden Militäreinsätze durchgeführt,,pl,und über,,pl,Millionen Menschen,,pl,Dieser blutigste Konflikt in der Geschichte Europas ist vorbei,,pl,Millionen Opfer,,pl,einschließlich über,,pl,Millionen von Polen,,pl,Veteranen huldigten denjenigen, die für die Unabhängigkeit kämpften,,pl,Soldaten und Vertreter der staatlichen Behörden,,pl, w 74-rocznicę podpisania aktu bezwarunkowej kapitulacji przez nazistowskie Niemcy, przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbyła się uroczystość patriotyczna, której celem było uczczenie odniesionego przed laty zwycięstwo i uhonorowanie pamięci poległych w obronie wolności.
II wojna światowa trwała w sumie 6 Jahr, uczestniczyły w niej 72 państwa. Działania zbrojne prowadzone były na terytorium 40 Zustand, a do wojska powołano około 110 mln osób. Ten najbardziej krwawy konflikt w dziejach Europy pochłonął ponad 50 milionów ofiar, w tym ponad 6 milionów Polaków.
Hołd walczącym o niepodległość oddali kombatanci, żołnierze oraz przedstawiciele władz państwowych. Die militärische Ehrenhilfe wurde vom Repräsentantenregiment der polnischen Armee ausgestellt und die Nationalhymne der Republik Polen wurde vom Repräsentantenorchester der polnischen Armee gespielt,,pl,Ein Brief von Mariusz Blaszczak,,pl,Der Verteidigungsminister wurde vom Europaabgeordneten Ryszard Czarnecki vorgelesen,,pl,und die Botschaft von Marek Kuchciński,,pl,Der Sprecher des Sejm wurde den Teilnehmern der Zeremonie von der Abgeordneten Małgorzata Gosiewska übergeben,,pl,Minister Jan Józef Kasprzyk, der Organisator der Zeremonie, gab gelegentlich eine kurze Nachricht,,pl,Am Ende der Zeremonie wurde der Appell der Gefallenen verlesen,,pl,Es wurde ein Ehrengruß ausgesprochen und Blumen auf das Grab des Unbekannten Soldaten gelegt,,pl,und die Soldaten des polnischen Repräsentantenregiments, die vor den Veteranen des Kampfes für die Unabhängigkeit der Republik Polen vorprofiliert wurden,,pl.
Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , | Comments Off auf Die Veteranen feierten den Sieg,pl

Mate Dienstag ging zur ewigen Wache,pl

Z głębokim żalem informujemy, dass auf 26 April., po ciężkiej chorobie – odszedł na wieczną wartę, alt 88 lat wieloletni członek koła nr 16 Naszego Stowarzyszenia płk w st. spoczynku Kazimierz WTOREK, żołnierz Wojska Polskiego.  W latach 1972-1973 służył w Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Wietnamie. VON 2002 r. był aktywnym członkiem i wieloletnim skarbnikiem koła nr 16 Friedenssicherungseinsätze Veterans Association der Vereinten Nationen. W zmarłym tracimy dobrego Kolegę i Przyjaciela.
Ceremonia Pogrzebowa odbędzie się w dniu 10 Mai 2019 r. bei. 10:30 in Warschau, na Cmentarzu Południowym Antoninów .
W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – synowi Mirosławowi, wnukowi Piotrowi oraz pozostałej Rodzinie – składamy wyrazy współczucia.

Hallo Sein Speicher!

Posted in Nachrichten | Tagged , | Comments Off auf Mate Dienstag ging zur ewigen Wache,pl

Plenarne Posiedzenie ZG SKMPONZ

27 April 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Plenarne Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Der Main Board, po wysłuchaniu skarbnika Kol. Krzysztofa Adamczyka i przedstawiciela Głównej Komisji Rewizyjnej Kol. Henryka Janusa, przyjął Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok i zatwierdził Preliminarz Budżetowy na rok 2019. Zarząd zdecydował również o ilości delegatów na planowany na jesień br. Zjazd Krajowy Stowarzyszenia oraz omówił inne istotne dla Stowarzyszenia sprawy bieżące. Posiedzenie było również okazją do podziękowania najbardziej aktywnym członkom za ich ofiarną pracę społeczną dla Stowarzyszenia i środowiska kombatantów i weteranów. Pierwszym w historii złotym medalem „Za Zasługi Dla SKMP ONZ”, sekretarz generalny ZKRPiBWP, wiceprezes ZG SKMP ONZ Kol. Waldemar Wojtan udekorował w imieniu Zarządu Głównego prezesa Stowarzyszenia Kol. dr. Stanislaw Wozniak.
Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , | Comments Off auf Plenarne Posiedzenie ZG SKMPONZ