Die Veteranen feierten den Sieg,pl

Auf 8 maja br., w 74-rocznicę podpisania aktu bezwarunkowej kapitulacji przez nazistowskie Niemcy, przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbyła się uroczystość patriotyczna, której celem było uczczenie odniesionego przed laty zwycięstwo i uhonorowanie pamięci poległych w obronie wolności.
II wojna światowa trwała w sumie 6 Jahr, uczestniczyły w niej 72 państwa. Działania zbrojne prowadzone były na terytorium 40 Zustand, a do wojska powołano około 110 mln osób. Ten najbardziej krwawy konflikt w dziejach Europy pochłonął ponad 50 milionów ofiar, w tym ponad 6 milionów Polaków.
Hołd walczącym o niepodległość oddali kombatanci, żołnierze oraz przedstawiciele władz państwowych. Wojskową asystę honorową wystawił Pułk Reprezentacyjny WP a Hymn Rzeczypospolitej Polskiej zagrała Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego.
Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , | Comments Off auf Die Veteranen feierten den Sieg,pl

Mate Dienstag ging zur ewigen Wache,pl

Z głębokim żalem informujemy, dass auf 26 April., po ciężkiej chorobie – odszedł na wieczną wartę, alt 88 lat wieloletni członek koła nr 16 Naszego Stowarzyszenia płk w st. spoczynku Kazimierz WTOREK, żołnierz Wojska Polskiego.  W latach 1972-1973 służył w Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Wietnamie. VON 2002 r. był aktywnym członkiem i wieloletnim skarbnikiem koła nr 16 Friedenssicherungseinsätze Veterans Association der Vereinten Nationen. W zmarłym tracimy dobrego Kolegę i Przyjaciela.
Ceremonia Pogrzebowa odbędzie się w dniu 10 Mai 2019 r. bei. 10:30 in Warschau, na Cmentarzu Południowym Antoninów .
W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – synowi Mirosławowi, wnukowi Piotrowi oraz pozostałej Rodzinie – składamy wyrazy współczucia.

Hallo Sein Speicher!

Posted in Nachrichten | Tagged , | Comments Off auf Mate Dienstag ging zur ewigen Wache,pl

Plenarne Posiedzenie ZG SKMPONZ

27 April 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Plenarne Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Der Main Board, po wysłuchaniu skarbnika Kol. Krzysztofa Adamczyka i przedstawiciela Głównej Komisji Rewizyjnej Kol. Henryka Janusa, przyjął Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok i zatwierdził Preliminarz Budżetowy na rok 2019. Zarząd zdecydował również o ilości delegatów na planowany na jesień br. Zjazd Krajowy Stowarzyszenia oraz omówił inne istotne dla Stowarzyszenia sprawy bieżące. Posiedzenie było również okazją do podziękowania najbardziej aktywnym członkom za ich ofiarną pracę społeczną dla Stowarzyszenia i środowiska kombatantów i weteranów. Pierwszym w historii złotym medalem „Za Zasługi Dla SKMP ONZ”, sekretarz generalny ZKRPiBWP, wiceprezes ZG SKMP ONZ Kol. Waldemar Wojtan udekorował w imieniu Zarządu Głównego prezesa Stowarzyszenia Kol. dr. Stanislaw Wozniak.
Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , | Comments Off auf Plenarne Posiedzenie ZG SKMPONZ

Wünsche

Posted in Nachrichten | Tagged | Comments Off auf Wünsche

Kondolenz für unsere Kollegen,pl

Der Hauptvorstand der Vereinigung der Veteranen der UNO-Friedensmissionen spricht dem Kollegen Edward Wojciechowski vom Kreis aufrichtige Anteilnahme aus,,pl,Warschau wegen des Todes einer Frau,,pl,Das Opfer wird in der Kirche Mariä Himmelfahrt gefeiert,,pl,Stare Babice,,ro,Markt,,pl,poniedziaÅ, ek,,pl,Danach werden die Leichen auf den örtlichen Friedhof gebracht,,pl,Wir drücken auch einem Mitglied des Kreises unsere Anteilnahme aus.,,pl,in Warschau, Kol,,pl,Zbigniew Krześnieniak wegen des Todes von Maciejs Sohn,,pl,Die Trauerfeier beginnt mit der Heiligen Messe,,pl,in der Kirche St.,,pl,Die Marke des Evangelisten in der Zamiejska-Straße,,pl,Nach dem Akt werden die Leichen auf den Brünner Friedhof gebracht,,pl, ,,en 8 Warszawa z powodu śmierci żony.
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kościele Wniebowzięcia NMP – Stare Babice, Rynek 17 bei. 14.00 – 18.02.2019 – poniedziałek, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejscowy cmentarz.

Wyrazy współczucia wyrażamy również członkowi Koła nr 7 w Warszawie Kol. Zbigniewowi Krześniakowi z powodu śmierci syna Macieja.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Świętą w dniu 22 Februar. bei. 12.00 w kościele św. Marka Ewangelisty na ul Zamiejskiej 6 in Warschau, po czyn nastąpi odprowadzenie zwłok na Cmentarz Bródnowski. 

Posted in Nachrichten | Comments Off on Kondolenz für unsere Kollegen,pl