Spotkanie opłatkowe w warszawskim Kole nr 7

Auf 18 Dezember 2019 odbyło się zebranie członków Koła nr 7 (Warschau Prag) Stowarzy­szenia Kombatantów Misji pokojowych ONZ. Zebraniu przewodniczył prezes Koła kol. Ryszard Gard. Podczas zebrania oprócz podsumowania roku i przedstawienia planów na rok przyszły, do Stowarzyszenia przyjęto dwóch weteranów misji na Wzgórzach Golan, Jugosławii i Afgani­stanie.
Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , , , | Comments Off auf Spotkanie opłatkowe w warszawskim Kole nr 7

Wir wollen den Weltfrieden,,pl,Treffen von Veteranen mit jungen Leuten,,pl – spotkanie kombatantów z młodzieżą

Auf 3 Dezember 2019 r. do Centrum Edukacji Historycznej na warszawskiej Woli zaproszono młodzież z warszawskich szkół i uczelni. Młodzi warsza­wiacy mieli okazję spotkać się i porozmawiać z kombatantami i weteranami zrzeszonymi w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Stowarzyszeniu Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Spotkanie prowadził sekretarz Krajowej Rady Środowiska Żołnierzy Kombatantów Misji Pokojowych ONZ kol. Waldemar Baranowski. Podczas spotkania uczestnikom przedstawiono prezentację multimedialną „Wir wollen den Weltfrieden,,pl,Treffen von Veteranen mit jungen Leuten,,pl – Udział Polski w misjach pokojowych ONZ 1953-2019“.
Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , , , | Comments Off auf Wir wollen den Weltfrieden,,pl,Treffen von Veteranen mit jungen Leuten,,pl – spotkanie kombatantów z młodzieżą

Symposium über Korea im Veteranenzentrum,pl

Auf 18 November 2019 r. w Centrum Weterana odbyło się Sympozjum poświęcone udziałowi Polaków w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych (KNPN) in Korea.
Rozpoczęło się ono od symbolicznego oddania hołdu Polakom, którzy oddali życie dla pokoju w tym trzem oficerom, którzy zginęli 7 November 1955 r. w katastrofie lotniczej w Korei. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem żołnierzy poległych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa.
Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , , | Comments Off auf Symposium über Korea im Veteranenzentrum,pl

Independence Day,pl

11 listopad br. dla uczczenia 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości we wszystkich większych miastach odbyły się uroczystości patriotyczne z udziałem weteranów członków Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.
W ceremoniach tych brali udział przedstawiciele samorządów oraz władz terenowych, pododdziały wojska, Polizei, Grenzsoldat, Państwowej Straży Pożarnej, Prison Service, Krajowej Administracji Skarbowej i Wojsk Obrony Terytorialnej oraz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów, weteranów oraz byłych żołnierzy.
Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , | Comments Off auf Independence Day,pl

V Świętokrzyski Marsz Pamięci

W dniu 9-go listopada 2019 r., odbył się tradycyjny już, organizowany przez kieleckie Koło nr 9 Friedenssicherungseinsätze Veterans Association der Vereinten Nationen, V Świętokrzyski Marsz Pamięci Poległych i Zmarłych w Misjach poza Granicami Państwa. Pogoda dopisała a uczestnicy przemierzyli w ciągu kilku godzin przepiękną, malowniczą trasę„czerwonym” szlakiem turystycznym Puszczy Jodłowej, ze Św. Katarzyny przez Łysicę do Św. Kreuz. Pamięć kolegów, poległych i zmarłych na misjach uczczono chwilą ciszy, zapalając na starcie Marszu symboliczny „Znicz Pamięci”. Organizatorzy marszu serdecznie dziękują za udział w marszu weteranom i sympatykom z kieleckiego i radomskiego Koła naszego Stowarzyszenia.
Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , | Comments Off auf V Świętokrzyski Marsz Pamięci