Zjazd Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – „Polsce Wierni” nr 11/99

10 września br. w Domu Wojska Polskiego w Warszawie odbył się pierwszy Krajowy Zjazd nowo powstałego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Decyzja o jego powołaniu nastąpiła w wyniku Uchwały Światowej Federacji Kombatantów (przyjętą na zjeździe w Seulu w listopadzie 1997 r.) w sprawie rozszerzenia pojęcia „kombatant” na uczestników misji pokojowych. Idea ta spotkała się z pełnym zrozumieniem i poparciem ONZ, OBWE i innych organizacji działających na rzecz międzynarodowego bezpieczeństwa i umacniania pokoju. Czytaj dalej

Opublikowano Prasa o nas | Możliwość komentowania Zjazd Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – „Polsce Wierni” nr 11/99 została wyłączona

Kombatanci pokoju – Trybuna nr 263 z dn. 10-11.11.1999r

Kombatanci Misji Pokojowych ONZ mają swoje Stowarzyszenie. W Warszawie, 10 września, odbyt się jego pierwszy, krajowy zjazd. Decyzja o powołaniu w Polsce Stowarzyszenia jest reakcją na uchwałę (przyjętą na zjeździe w Seulu w 1997 r.) światowej Federacji Kombatantów w sprawie rozszerzenia pojęcia „kombatant” na uczestników misji pokojowych. Ideę poparły ONZ, OB-WE i inne organizacje, działające na rzecz międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju. Czytaj dalej

Opublikowano Prasa o nas | Możliwość komentowania Kombatanci pokoju – Trybuna nr 263 z dn. 10-11.11.1999r została wyłączona

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych – „Wojsko i Wychowanie” nr 10/99

10 września br. w Domu Wojska Polskiego w Warszawie odbył się Pierwszy Krajowy Zjazd nowo powstałego Stowarzyszenia. Wśród grona gości honorowych byli obecni m.in. senator RP – pik rez. Wiesław Pietrzak, Prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – gen. dyw. w st. spocz. Wacław Szklarski, członek Rady Naczelnej Światowej Federacji Kombatantów płk w st. spocz. prof. Michał Chilczuk, Dyrektor Departamentu w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – dr inż. Łukasz Kaczyński, zastępca Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych – płk Stanisław Malinowski, Szef Zakładu Budżetowego „Misje Pokojowe” – płk mgr Kazimierz Sobka. Czytaj dalej

Opublikowano Prasa o nas | Możliwość komentowania Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych – „Wojsko i Wychowanie” nr 10/99 została wyłączona

Klub „peace-keepersów” – „Polska Zbrojna” nr 39 z dn. 24.09.1999r

Nowo powstałe Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ liczy 98 członków, wśród których jest dziewięć kobiet. Dokonano wyboru władz i powołano do życia struktury terenowe. Prezesem stowarzyszenia, wybranym na niedawno odbytym pierwszym zjeździe, został gen- bryg. w st. spocz. dr Tadeusz Cepak, wiceprezesami – pik rez. Czesław Marcinkowski i ppłk Tadeusz Krzywda, sekretarzem generalnym ptk w st. spocz. Mirosław Dąbrzalski, a skarbnikiem chór. rez. Zygmunt Stężycki. Czytaj dalej

Opublikowano Prasa o nas | Możliwość komentowania Klub „peace-keepersów” – „Polska Zbrojna” nr 39 z dn. 24.09.1999r została wyłączona

BŁĘKITNE HEŁMY RAZEM – Rzeczpospolita nr 213 z dn. 11-12.09.1999r

Ponad trzydzieści tysięcy Polaków służyło po wojnie w siłach pokojowych ONZ. Błękitny hełm wkładali żołnierze, lekarze, pielęgniarki. Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, które zebrało się w piątek w Warszawie na swym pierwszym zjeździe, stawia sobie za cel popularyzowanie idei służby pokojowi, nawiązanie międzynarodowych kontaktów z dawnymi partnerami, chce też pomóc tym towarzyszom broni, którzy podczas misji stracili zdrowie, i tym, których dotknęła bieda. Z.I.

Opublikowano Prasa o nas | Możliwość komentowania BŁĘKITNE HEŁMY RAZEM – Rzeczpospolita nr 213 z dn. 11-12.09.1999r została wyłączona