Kombatanci – “Południe – Głos Mokotowa i Ursynowa” nr 6 (238) z 10.02.2000

W ubiegłym roku powstało Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, które skupia także członków misji OBWE i UZE z Polski oraz cudzoziemców zamieszkałych w naszym kraju i spełniających wymogi członkostwa. Continue reading

Posted in Prasa o nas | Comments Off on Kombatanci – “Południe – Głos Mokotowa i Ursynowa” nr 6 (238) z 10.02.2000

Wspólnota przeżyć

Rozmowa z gen. bryg. w st. spocz. dr Tadeuszem Cepakiem prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Continue reading

Posted in Prasa o nas | Comments Off on Wspólnota przeżyć

Konferencja

Przebieg konferencji:

Czwartek 09 maja 2002:

6:00 Wyjazd samochodem z Wrocławia. Przekroczenie granicy bez problemu. Berliński ring, zwłaszcza przed Magdeburgiem zatłoczony, jazda z prędkością ok. 60 km/h przez ok. 2 godziny. Do Doorn dotarliśmy ok.16:30 i zostaliśmy od razu porwani na odbywające się ok. 2km od Centrum otwarcie konferencji. Pogoda wręcz letnia, ok. 25 C. Continue reading

Posted in Aktualności | Comments Off on Konferencja

Psycholog idzie na wojnę

Rzeczpospolita 7.12.2000 r. [str. A4]

Najwięksi sceptycy powątpiewają­cy w potrzebę utrzymywania w ar­mii psychologów zmieniali zda­nie, kiedy nagle trzeba było po­móc niektórym żołnierzom 10. ba­talionu odzyskać spokój po tym, jak w Kosowie zginął na posterun­ku jeden z kolegów. – Trzeba było wtedy być silnym, nie rozkleić się na oczach towarzyszy i użyć całej profesjonalnej wiedzy – mówi podporucznik Anna Gribowska, pierwszy psycholog, który towa­rzyszył polskiej jednostce działa­jącej w warunkach bojowych za granicą. Continue reading

Posted in Prasa o nas | Comments Off on Psycholog idzie na wojnę

Polska Zbrojna Nr 1/2002

l. Siły Zbrojne RP poza krajem

Użycie i pobyt SZ RP poza granicami Continue reading

Posted in Aktualności, Prasa o nas | Comments Off on Polska Zbrojna Nr 1/2002