Minął rok…

Minął rok. Jakim był dla nas? Co Stowarzyszenie robiło, jak dawało znać o swoim istnieniu? Przedsięwzięć było wiele. I to zarówno na szczeblu centralnym, jak i w poszczególnych garnizonach.W działalności wydawniczej udało nam się znaleźć sponsora, który zrealizował nasze pomysły. Departament Wychowania i Promocji Obronności MON dał do druku folder o misjach, który ukazał się w 5-tys.nakładzie w języku polskim. Został też przetłumaczony i wydany w języku angielskim i w szwedzkim. Continue reading

Posted in Aktualności | Comments Off on Minął rok…

IV Północnoeuropejska Konferencja na temat pomocy weteranom misji pokojowych i humanitarnych

W czerwca 2005 roku odbyła się w Niinisalo Finlandii IV Północnoeuropejska Konferencja na temat pomocy weteranom misji pokojowych i humanitarnych. Konferencja ta miała, w swoich założeniach służyć wymianie doświadczeń w sprawie organizacji pomocy dla weteranów misji pokojowych i humanitarnych. W konferencji tej mieli uczestniczyć przedstawiciele organizacji skupiających w swych szeregach weteranów oraz przedstawiciele władz państwowych. Większość delegacji krajowych wywiązała się z swej misji. Polska jako jedyna nie desygnowała na konferencje przedstawiciela władz. Continue reading

Posted in Aktualności | Comments Off on IV Północnoeuropejska Konferencja na temat pomocy weteranom misji pokojowych i humanitarnych

Konferencja naukowa “50 lat udziału Polski w operacjach pokojowych i humanitarnych” jest częścią obchodów, nad którymi honorowy patronat przyjął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Aleksander KWAŚNIEWSKI.

Konferencja naukowa zorganizowana została 16 stycznia 2004 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, przy współudziale Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, Akademii Obrony Narodowej oraz Dyrekcji Zamku Królewskiego w Warszawie. Opracowanie plastyczne wystawy – Dom Wojska Polskiego. Continue reading

Posted in Aktualności | Comments Off on Konferencja naukowa “50 lat udziału Polski w operacjach pokojowych i humanitarnych” jest częścią obchodów, nad którymi honorowy patronat przyjął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Aleksander KWAŚNIEWSKI.

W uszach został świst kul

Pułkownik Jerzy Banach przez dziesięć lat pełnił służbę pod błękitną flagą ONZ

Nigdy nie planował zostać żołnierzem. Przyjaciel ojca nakłonił go, by zdawał do Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Po studiach i stażu przydzielono go do 10 Dywizji Czołgów w Opolu. Tam przez kilka lat był dowódcą plutonu, lekarzem kompanii medycznej. Continue reading

Posted in Prasa o nas | Comments Off on W uszach został świst kul

OPŁATEK 2003 – AULA AKADEMII PAPIESKIEJ WE WROCŁAWIU – KOŁO NR 5 WE WROCŁAWIU

Nasz tegoroczny “opłatek” miał wyjątkowo uroczysty charakter. Spotkaliśmy się 18 grudnia w Auli Akademii Papieskiej. Uroczystość rozpoczęła msza św. w katedrze, którą koncelebrował JE ksiądz Henryk Kardynał Gulbinowicz – Metropolita Wrocławski. Po mszy udaliśmy się do auli gdzie odbyły się uroczystości. Obecni byli przedstawiciele władz Wrocławia, a gospodarzem był biskup Edward Janiak. Nasze Stowarzyszenie było współorganizatorem razem z dwiema inspekcjami: Państwową Inspekcją Sanitarną, którą kieruje nasz prezes Jerzy Banach i Państwową Inspekcją Weterynaryjną. Byli przedstawiciele mediów publicznych, co zaowocowało wzmiankami w prasie i radiu i telewizji. Continue reading

Posted in Aktualności | Comments Off on OPŁATEK 2003 – AULA AKADEMII PAPIESKIEJ WE WROCŁAWIU – KOŁO NR 5 WE WROCŁAWIU