“Polska Zbrojna” nr 38/2000

Legitymacje Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych wręczono 28 członkom, założycielom koła nr 25. Kotem kieruje pik tez. Stanisław Hładki. Jednym z członków stowarzyszenia jest ppłk rez. Eugeniusz Kuczer, pierwszy dowódca kompanii zaopatrzenia, która w listopadzie 1973 r. rozpoczęła służbę w Egipcie jako pierwsza jednostka polska w misji pokojowej pod flagą ONZ.

Posted in Prasa o nas | Comments Off on “Polska Zbrojna” nr 38/2000

Działali na rzecz utrzymywania pokoju – “Polsce Wierni” nr 9/2000

“Porozumienie o współpracy Stowarzyszenia Komłbatantów Misji Pokojowych ONZ z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkami organizacyjnymi podporządkowanymi i nadzorowanymi przez Ministra Obrony Narodowej” podpisali 6 lipca b. r. wiceminister Robert Lipka i prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia – gen. bryg. w st. spocz. Tadeusz Cepak. Continue reading

Posted in Prasa o nas | Comments Off on Działali na rzecz utrzymywania pokoju – “Polsce Wierni” nr 9/2000

Kombatanci misji pokojowych ONZ – “Wojska Lądowe” Nr 7 z dnia 16-31.07.2000r

6 lipca zostało podpisane “Porozumienie o współpracy Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkami organizacyjnymi podporządkowanymi i nadzorowanymi przez MON”. Continue reading

Posted in Prasa o nas | Comments Off on Kombatanci misji pokojowych ONZ – “Wojska Lądowe” Nr 7 z dnia 16-31.07.2000r

Byli w misjach pokojowych ONZ – “Goniec Bartoszycki” Nr 20 z 19-25.05.2000r

W piątek, 5 maja, w Klubie Garnizonowym w Bartoszycach odbyło się walne zebranie Zarządu Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Continue reading

Posted in Prasa o nas | Comments Off on Byli w misjach pokojowych ONZ – “Goniec Bartoszycki” Nr 20 z 19-25.05.2000r

Kolejne Koło Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – “Polsce Wierni” nr 6/2000

dniu 6 kwietnia br. odbyto się z inicjatywy prezesa Zarządu Okręgowego ZKRPiBWP w Opolu zebranie założycielskie Kola Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Continue reading

Posted in Prasa o nas | Comments Off on Kolejne Koło Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – “Polsce Wierni” nr 6/2000