Kombatanci Misji Pokojowych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej

W dniach 5-10 października 2002 r. w Nikozji (Cypr) odbyło się 18 posiedzenie Stałego Komitetu ds. Europejskich Światowej Federacji Kombatantów. Obrady poświęcone były sytuacji prawnej, opieki zdrowotnej i socjalnej kombatantów państw Europy środkowej i wschodniej, w tym również kombatantów misji pokojowych ONZ. Referat na ten temat przedstawił prof. Michał Chilczuk. Część referatu dotycząca kombatantów misji pokojowych ONZ, przedstawiona poniżej, została opracowana przez płk. w st. spocz. Mirosława Dąbrzalskiego. Cały referat został opublikowany w Informatorze nr 15 Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON. Continue reading

Posted in Aktualności | Comments Off on Kombatanci Misji Pokojowych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej

Konkurs “Wspomnienia z Misji” rozstrzygnięty

Zakończył się ogłoszony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ konkurs na wspomnienia uczestników misji. Continue reading

Posted in Aktualności | Comments Off on Konkurs “Wspomnienia z Misji” rozstrzygnięty

Ceremoniał i tradycje misji pokojowych w edukacji obronnej młodzieży

W Wojsku Polskim wiele uwagi poświęca się kultywowaniu i przejmowaniu (dziedziczeniu) tradycji wojskowych, gdyż jest ona nierozerwalnie związana z powstaniem i rozwojem państwowości polskiej. Proces ten umożliwia oddziaływanie na społeczeństwo w celu utrwalania i kształtowania patriotyzmu. Continue reading

Posted in Aktualności | Comments Off on Ceremoniał i tradycje misji pokojowych w edukacji obronnej młodzieży

Polski generał pilnuje pokoju – Super Express – 22.01.2003.

Z Polski do Iraku przez Amerykę

We wtorek, w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku polski generał Franciszek Gągor otrzymał nominację na stanowisko szefa misji pokojowej UNIKOM, która strzeże spokoju na granicy między Kuwejtem a Irakiem. Będzie podlegał bezpośrednio samemu szefowi ONZ Kofi Annanowi. Continue reading

Posted in Prasa o nas | Comments Off on Polski generał pilnuje pokoju – Super Express – 22.01.2003.

Profesjonalnie i godnie do Unikom

Jako pierwszy Polak wygrał Pan konkurs na obsadę stanowiska dowódcy operacji ONZ. Trudno było?

– Rzeczywiście, jestem pierwszym Polakiem-dowódcą z konkursu. Ale nie jestem pierwszym polskim dowódcą operacji ONZ. Wcześniej misjami dowodziło już dwóch naszych rodaków. Nie przechodzili oni przez konkursowe sito, bo taką metodę selekcji Sekretariat ONZ stosuje dopiero od 6–7 lat. Continue reading

Posted in Prasa o nas | Comments Off on Profesjonalnie i godnie do Unikom