Koło uczestników misji pokojowych – „Mieszkaniec” gazeta osiedlowa – Rembertów-Praga-Wawer nr 21/99

Rozproszeni po całym trafu kombatanci misji pokojowych ONZ i innych organizacji międzynarodowych pragną kultywować tradycje związane ze służbą na rzecz pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz popularyzować idee i zadania misji pokojowych wśród polskiego społeczeństwa. Odczuwają również potrzebę integracji w celu podtrzymywania nawiązanych w trudnych i niebezpiecznych warunkach służby osobistych więzi i przyjaźni..” (preambuła ze statutu). Czytaj dalej

Opublikowano Prasa o nas | Możliwość komentowania Koło uczestników misji pokojowych – „Mieszkaniec” gazeta osiedlowa – Rembertów-Praga-Wawer nr 21/99 została wyłączona

Kombatanci doraźnych sił zbrojnych ONZ – „Nowiny Gliwickie” nr 46 z dnia 18.11.1999r

26 października, w Klubie Garnizonowym w Gliwicach zebrało się kilkadziesiąt osób, byłych uczestników misji pokojowych ONZ. Przeważali żołnierze Polskiej Wojskowej Jednostki – Specjalnej w Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie (UNEF), w tym wieloosobowa grupa pań z personelu medycznego Polskiego Szpitala Polowego w Ismailii. Przybyli również żołnierze- pełniący aktualnie służbę w Polskiej Jednostce Specjalnej ONZ na Wzgórzach Golan (UNDOF). Wśród zebranych kombatantów nie zabrakło reprezentantów Grupy Przejściowej Pomocy ONZ w Namibii (U-TAG) czy uczestników „Pustynnej Burzy” w Arabii Saudyjskiej i działań w Somalii. Kombatanci misji pokojowych ONZ to nie tylko zawodowi oficerowie i personel medyczny. Na zebraniu w Klubie Garnizonowym można było naocznie przekonać się, że wśród szeregowych i podoficerów służby zasadniczej, uczestniczących w misji pokojowej w byłych republikach Jugosławii, nie brakuje mieszkańców naszego miasta. ,….; Czytaj dalej

Opublikowano Prasa o nas | Możliwość komentowania Kombatanci doraźnych sił zbrojnych ONZ – „Nowiny Gliwickie” nr 46 z dnia 18.11.1999r została wyłączona

Zjazd Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – „Polsce Wierni” nr 11/99

10 września br. w Domu Wojska Polskiego w Warszawie odbył się pierwszy Krajowy Zjazd nowo powstałego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Decyzja o jego powołaniu nastąpiła w wyniku Uchwały Światowej Federacji Kombatantów (przyjętą na zjeździe w Seulu w listopadzie 1997 r.) w sprawie rozszerzenia pojęcia „kombatant” na uczestników misji pokojowych. Idea ta spotkała się z pełnym zrozumieniem i poparciem ONZ, OBWE i innych organizacji działających na rzecz międzynarodowego bezpieczeństwa i umacniania pokoju. Czytaj dalej

Opublikowano Prasa o nas | Możliwość komentowania Zjazd Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – „Polsce Wierni” nr 11/99 została wyłączona

Kombatanci pokoju – Trybuna nr 263 z dn. 10-11.11.1999r

Kombatanci Misji Pokojowych ONZ mają swoje Stowarzyszenie. W Warszawie, 10 września, odbyt się jego pierwszy, krajowy zjazd. Decyzja o powołaniu w Polsce Stowarzyszenia jest reakcją na uchwałę (przyjętą na zjeździe w Seulu w 1997 r.) światowej Federacji Kombatantów w sprawie rozszerzenia pojęcia „kombatant” na uczestników misji pokojowych. Ideę poparły ONZ, OB-WE i inne organizacje, działające na rzecz międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju. Czytaj dalej

Opublikowano Prasa o nas | Możliwość komentowania Kombatanci pokoju – Trybuna nr 263 z dn. 10-11.11.1999r została wyłączona

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych – „Wojsko i Wychowanie” nr 10/99

10 września br. w Domu Wojska Polskiego w Warszawie odbył się Pierwszy Krajowy Zjazd nowo powstałego Stowarzyszenia. Wśród grona gości honorowych byli obecni m.in. senator RP – pik rez. Wiesław Pietrzak, Prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – gen. dyw. w st. spocz. Wacław Szklarski, członek Rady Naczelnej Światowej Federacji Kombatantów płk w st. spocz. prof. Michał Chilczuk, Dyrektor Departamentu w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – dr inż. Łukasz Kaczyński, zastępca Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych – płk Stanisław Malinowski, Szef Zakładu Budżetowego „Misje Pokojowe” – płk mgr Kazimierz Sobka. Czytaj dalej

Opublikowano Prasa o nas | Możliwość komentowania Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych – „Wojsko i Wychowanie” nr 10/99 została wyłączona