50 LAT W MISJACH POKOJOWYCH – ZA ROK W UNII EUROPEJSKIEJ

Pod takim hasłem odbył się w Łazienkach Królewskich w Warszawie Festyn „Błękitna Promenada” .

Impreza, której – jako Stowarzyszenie – byliśmy inicjatorami i współorganizatorami przybliżyła społeczeństwu wiedzę o trudnej żołnierskiej służbie przywracania pokoju i normalnego życia w różnych częściach naszego globu. Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania 50 LAT W MISJACH POKOJOWYCH – ZA ROK W UNII EUROPEJSKIEJ została wyłączona

Patronat

Prezydent

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 17 lutego 2003 roku

 

Pan

gen.bryg. Tadeusz Cepak

Prezes Stowarzyszenia Kombatantów

Misji Pokojowych ONZ

Szanowny Panie Prezesie,

Jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, z uzasadnioną satysfakcją, przyjmuję honorowy patronat nad obchodzonymi w tym roku jubileuszowymi uroczystościami dotyczącymi udziału polskich żołnierzy i służb im towarzyszących w Międzynarodowych Misjach Pokojowych. Uroczystości, o których mowa stworzą szczególną okazję by wyrazić wdzięczność żołnierzom za ich udział w Misjach, za służbę o wielkim znaczeniu dla utrzymania pokoju w różnych rejonach świata.

Polskie wojsko od 1953 roku uczestniczy w różnych misjach pokojowych i rozjemczych. Od tego czasu – pod flagą Narodów Zjednoczonych – w misjach wzięło udział ponad 45 tyś. naszych żołnierzy.

Niewiele jest państw, które mają podobny dorobek.

Jak trudne i odpowiedzialne zadania spoczywają na tych żołnierzach miałem wielokrotnie okazję osobiście się przekonać. Byłem u nich w Macedonii, w Syrii, w Afganistanie, w Libanie. Widziałem jak wielkiego wysiłku wymaga wypełnienie tej służby – daleko od domu, często na zaminowanych terenach pamiętających toczące się tam wojny i odczuwających ich skutki.

Podziwiałem ich odwagę, kwalifikacje, zaangażowanie. To także dzięki nim panuje względny spokój w regionach, które przeżyły tak wiele wojen, tak wiele konfliktów i które ciągle nie są wolne od niebezpieczeństwa.

Sprawne wykonywanie przez polskich żołnierzy przyjętych obowiązków w obronie pokoju jest w świecie powszechnie znane i wysoko cenione. Nam przysparza to powody do zasadnej dumy.

Mam nadzieję, że w trakcie jubileuszowych uroczystości będę miał okazję spotkać się z dowódcami i żołnierzami polskich Misji Pokojowych.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Patronat została wyłączona

Kombatanci Misji Pokojowych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej

W dniach 5-10 października 2002 r. w Nikozji (Cypr) odbyło się 18 posiedzenie Stałego Komitetu ds. Europejskich Światowej Federacji Kombatantów. Obrady poświęcone były sytuacji prawnej, opieki zdrowotnej i socjalnej kombatantów państw Europy środkowej i wschodniej, w tym również kombatantów misji pokojowych ONZ. Referat na ten temat przedstawił prof. Michał Chilczuk. Część referatu dotycząca kombatantów misji pokojowych ONZ, przedstawiona poniżej, została opracowana przez płk. w st. spocz. Mirosława Dąbrzalskiego. Cały referat został opublikowany w Informatorze nr 15 Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON. Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Kombatanci Misji Pokojowych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej została wyłączona

Konkurs „Wspomnienia z Misji” rozstrzygnięty

Zakończył się ogłoszony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ konkurs na wspomnienia uczestników misji. Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Konkurs „Wspomnienia z Misji” rozstrzygnięty została wyłączona

Ceremoniał i tradycje misji pokojowych w edukacji obronnej młodzieży

W Wojsku Polskim wiele uwagi poświęca się kultywowaniu i przejmowaniu (dziedziczeniu) tradycji wojskowych, gdyż jest ona nierozerwalnie związana z powstaniem i rozwojem państwowości polskiej. Proces ten umożliwia oddziaływanie na społeczeństwo w celu utrwalania i kształtowania patriotyzmu. Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Ceremoniał i tradycje misji pokojowych w edukacji obronnej młodzieży została wyłączona