Opening of the Historical Education Center,pl

On 10 November 2018 r. on the occasion of 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Warszawie przy ul. Wolskiej 46/48 uroczyście otwarto Centrum Edukacji Historycznej. Jest ono owocem współpracy Wolskiego Centrum Kultury z Zarządem Rejonu Wola Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Uroczystej inauguracji Centrum dokonali dyrektor Wolskiego Centrum Kultury Krzysztof Mikołajewski oraz prezes Zarządu Rejonu Wola ZKRPiBWP i członek Zarządu Głównego SKMP ONZ kol. Waldemar Baranowski, który jest również koordynatorem otwartego Centrum.
The ceremony was attended m.in. deputy mayor of the Wola district,,pl,Grażyna Orzechowska-Mikulska and Mariusz Budziszewski,,pl,general secretary of the General Board of ZKRPiBWP and vice-president of the Main Board of the UN SKMP kol,,pl,representatives of the District Council,,pl,war veterans' environments,,pl,members of Warsaw UN SKMP Wheels,,pl,teachers and school youth,,pl,After the inauguration, an exhibition of Seweryna Sołty's photography entitled 'To You Ojczyzno' was opened.,,pl,dedicated to the soldiers of the Polish Army serving in the stabilization missions in Iraq and Afghanistan,,pl: Grażyna Orzechowska-Mikulska i Mariusz Budziszewski, sekretarz generalny Zarządu Głównego ZKRPiBWP i wiceprezes Zarządu Głównego SKMP ONZ kol. Waldemar Wojtan, przedstawiciele Rady Dzielnicy, środowisk kombatanckich Woli, członkowie warszawskich Kół SKMP ONZ, nauczyciele i młodzież szkolna. Po inauguracji nastąpiło otwarcie wystawy fotografii Seweryna Sołtysa „Tobie Ojczyzno“, poświęconej żołnierzom Wojska Polskiego pełniącym służbę w misjach stabilizacyjnej w Iraku i Afganistanie.

This entry was posted in News and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.