Celebration of the Polish Army Day in Kielce,pl

On 15 August 2018,,pl,On the Square of Freedom in Kielce, a ceremonial celebration of the Polish Army Day was held,,pl,... "The current holiday is special,,pl,because we are celebrating the hundredth anniversary of Poland regaining its independence,,pl,Today, we remember all the unwavering soldiers fighting for their homeland, "said Colonel Paweł Chabielski,,pl,Commandant of the Center of Preparation for Foreign Missions during the Polish Army Day. ",,pl. na kieleckim Placu Wolności odbyły się uroczyste obchodów Święta Wojska Polskiego.
…„Obecne święto jest szczególne, bo obchodzimy też setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziś wspominamy wszystkich niezłomnych żołnierzy walczących o Ojczyznę” – stwierdził płk Paweł Chabielski – komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych podczas wystąpienia z okazji Święta Wojska Polskiego.”
... "Today's battle challenges,,pl,toil and care for free,,pl,an independent and sovereign homeland also rests on the shoulders of a Polish soldier,,pl,Even for that,,bg,the soldiers here standing on Wolności Square in Kielce,,pl,thank you very much,,pl,For your service,,pl,trud,,bg,knowledge and competence as well as sacrifices,,pl,In a new time, the soldier of Poland serves peace not only on his native land,,pl,but also in many places in the world - said Senator Jarosław Rusiecki,,pl,chairman of the Senate National Defense Committee. "...,,pl,Kielecki Koło no,,pl, trudu i dbania o wolną, niepodległą i suwerenną Ojczyznę spoczywają również na barkach żołnierza polskiego. I za to, żołnierzom tu dziś stojącym na placu Wolności w Kielcach, bardzo dziękuję. Za Waszą służbę, trud, wiedzę i kompetencję oraz wyrzeczenia. W nowym czasie żołnierz Polski służy pokojowi nie tylko na ziemi ojczystej, ale również w wielu miejscach świata – powiedział senator Jarosław Rusiecki – przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej.” …
Kielecki Koło nr 9 The Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions presented itself at these ceremonies with a particularly impressive presentation of the Association's own booth in the public space of the city,,pl,Shortly before Christmas, Koło bought an exhibition tent with a projector and a screen for presentations thanks to the generosity of the KGHM Polska Miedź S.A Foundation,,pl,based in Lubin,,pl,which this purchase financed in its entirety,,pl,During the ceremony, the "PRO PATRIA" medal awarded by the Head of the Office for,,pl,Veterans and Victims of the Repressed Minister Józef Kasprzyk, two members of the management board of the Kielce Circle were honored,,pl,member of the UN SKMP ZG - chairman of the Association no,,pl,Dariusz Stępień and the secretary of the Kola Circle,,pl. Krótko przed świętem Koło zakupiło namiot wystawienniczy wraz projektorem i ekranem do prezentacji dzięki ofiarności Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, która to zakup ten sfinansowała w całości. Podczas uroczystości medalem „PRO PATRIA” przyznawanym przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ministra Jana Józefa Kasprzyka uhonorowano dwóch członków zarządu kieleckiego Koła, członka ZG SKMP ONZ – prezesa Koła nr 9 arm. Dariusza Stępnia i sekretarza Koła kol. Ryszarda Walczaka. The "Pro Patria" Medal is a civil distinction,,pl,which UDSKiOR honors people who have been especially merited in the cultivation of independence traditions,,pl,In addition, the Main Board of the Association awarded the commemorative medal "the 25th anniversary of granting the Nobel Peace Prize to the UN Peace Forces",,pl,three of the oldest veterans in the Garrison Kielce,,pl,UNEF II peacekeepers in Egypt,,pl,Decorated medals were given by the Voivode of Świętokrzyska p,,pl,Agata Wojtyszek,,pl,accompanied by Senator Jarosław Rusiecki and Colonel Paweł Chabielski,,pl, którym UDSKiOR honoruje osoby szczególnie zasłużone w kultywowaniu tradycji niepodległościowych. Ponadto Zarząd Główny Stowarzyszenia wyróżnił medalem pamiątkowym „25-lecia nadania Siłom Pokojowym ONZ nagrody Nobla”, trzech najstarszych w garnizonie Kielce weteranów, uczestników misji pokojowej UNEF II w Egipcie. Odznaczonym medale wręczyła Wojewoda Świętokrzyska p. Agata Wojtyszek, w asyście senatora Jarosława Rusieckiego i pułkownika Pawła Chabielskiego.

This entry was posted in News and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.