Празднование 186 годовщина Ноябрьского восстания

На 25 Ноябрь. памятник павшим в битве Гроховым, на которой доска с надписью «Прохожие сказать молодец, что доблестно сражались и умирали без страха, но с осторожностью в сердце судьбы польского, судьба будущих поколений - ваша судьба »состоялась поминок 186 годовщина начала Ноябрьского восстания и героев битвы.
W uroczystościach organizowanych przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe udział wzięli mieszkańcy Grochowa, młodzież z kilkunastu szkół Pragi-Południe, harcerze oraz przedstawiciele Rady Warszawy, Rady Dzielnicy, zarządów dzielnic Rembertów Wawer i Praga-Południe. Obecni byli także przedstawiciele kombatantów, seniorów i wielu organizacji pozarządowych działających na terenie Pragi-Południe. W uroczystościach brała udział delegacja kombatantów z południowo-praskiego koła ZKRPiBWP a Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ reprezentował wiceprezes Zarządu Głównego Kol. Вальдемар Wojtan.
Powstanie Listopadowe 1830-1831 było powstaniem narodowym wymierzonym przeciw Rosji. Trwało od 29 XI 1830 do października 1831. Objęło swym zasięgiem Królestwo Polskie, Litwę, część Ukrainy i Białorusi. Sprowokowane zostało m.in. łamaniem konstytucji Królestwa z 1815 oraz represjami wobec tajnych związków i organizacji. Jego klęska spowodowała ograniczenie autonomii Królestwa Polskiego i nasilenie ucisku narodowego we wszystkich zaborach.

Фото: Dariusz Kujawa i Renata Paprzycka.

Эта запись была размещена в Новости и отмеченных , , , , . Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты.