Необычное посещение Главного Правления,pl

На 23 Январь. Два необычных гостя посетили Главный совет,,pl,коллеги-члены ассоциации,,pl,люди науки,,pl,Профессор д-р,,ro,Дариуш Козеравский из Института национальной безопасности Ягеллонского университета и др.,,pl,Чеслава Марцинковски, заведующий кафедрой трансграничных угроз безопасности Республики Польша в Университете еврорегиональной экономики,,pl,Члены кружка нет,,pl,они встретились из Рембертува на спортивном стрельбище FSO в Варшаве,,pl,Совет Круга с помощью спонсоров организовал очередную интеграционную и стрелковую встречу,,pl,После инструкторов обсудить условия стрельбы и правила техники безопасности,,pl, kolegów członków stowarzyszenia, ludzi nauki. Profesora dr. hab. Dariusza Kozerawskiego z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr. Czesława Marcinkowskiego kierownik Zakładu Transgranicznych Zagrożeń Bezpieczeństwa RP w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Głównym celem wizyty było podsumowanie ubiegłorocznej Konferencji Naukowej przeprowadzonej 24 października w dniu Narodów Zjednoczonych z okazji 20-rocznicy działalności Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie pt. „Polska w misjach i operacjach pokojowych”. Podczas spotkanie dyskutowano również o codziennych problemach, którymi żyje Stowarzyszenie oraz o planach naukowych Stowarzyszenia na rok bieżący. Spotkanie było okazją do wręczenia Kolegom podziękowań za udział w działalności naukowej Stowarzyszenia oraz do promocji wydanej nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek pracy zbiorowej pt. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polityka – strategie – interwencje pod redakcją naukową prof. доктор. hab. Dariusza Kozerawskiego. W publikacji tej autorzy prezentują zagadnienia współczesnego środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego w aspekcie polityki, doktryny i strategii. Dużo uwagi poświęcają konfliktom, sporom i interwencjom w kontekście szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Na szczególne podkreślenie zasługują – wykorzystane w pracy nad książkąunikatowe doświadczenia autorów zdobyte podczas wykonywania zadań w strefach działań wojennych w czasie operacji stabilizacyjnych, jak również prowadzone przez nich badania terenowe w strefach konfliktów, rejonach pokonfliktowych w warunkach interwencji międzynarodowych na Bałkanach, Bliskim Wschodzie, Kaukazie i w Azji Centralnej.
Эта запись была размещена в Новости и отмеченных , , , . Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты.